ΑμεΑ
Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση ΕΦΕΠΑΕ για τις Δράσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση ΕΦΕΠΑΕ για τις Δράσεις του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» πραγματοποίησε επιτυχώς την Πέμπτη 11 Απριλίου ο ΕΦΕΠΑΕ, σε συνέχεια του κύκλου ενημερωτικών εκδηλώσεων που ολοκληρώθηκε κατά το προηγούμενο διάστημα από τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ ΔΑΜ σε πόλεις των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, καθώς και σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 κος Πελοπίδας Καλλίρης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε: "Το 2024 θα είναι πραγματικά μια από τις πιο σημαντικές χρονιές όσον αφορά στην εφαρμογή του σχεδιασμού μας για τις περιοχές ΔΑΜ. Το διακύβευμα όλης αυτής της προσπάθειας δεν είναι απλά η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, αλλά το να γίνει η οικονομία αυτών των περιοχών πιο ανταγωνιστική, σύγχρονη και ισχυρή, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους."

 

Στην ενημερωτική εκδήλωση παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τα αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ κκ Σπύρο Μουμούρη και Κωνσταντίνο Κρικέλη, οι δύο Δράσεις ίδρυσης & ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό De Minimis και οι τέσσερις Δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 330 εκ €, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Οι εν λόγω Δράσεις έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και των Δήμων Μεγαλόπολης,  Οιχαλίας,  Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία απαντήθηκαν ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεπέρασαν τα  εκατόν είκοσι (120) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και από όλες τις περιοχές της χώρας.

Η ενημερωτική εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι του ΕΦΕΠΑΕ στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AnxjRrUlRVM

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις που ακολουθούν τον Κανονισμό De Minimis λήγει την Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 15:00, ενώ για τις Δράσεις που ακολουθούν το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό λήγει την Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 15:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ): p.dam@mou.gr  / 2160046100

Και στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ:

  • Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ: info@kepa-anem.gr  / 2310480000
  • Για τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: efd@diaxeiristiki.gr / 2610622711

 


 

 

Τελευταία Νέα

Ολοκλήρωση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
19/04/2024

Στις 27 Μαρτίου 2024 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» με την υποβολή συνολικά 9.823 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 2.856.200.858,51€ με Δημόσια Δαπάνη 1.528.024.776,70€.

Συγκεκριμένα, στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» υπεβλήθησαν 3.154 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 555.137.981,32€ με Δημόσια Δαπάνη 292.138.568,99€.  Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Επίσης, στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» υπεβλήθησαν 6.669 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 2.301.062.877,19€ με Δημόσια Δαπάνη 1.235.886.207,71€.  Η Δράση στοχεύει στη δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και στην αύξηση της απασχόλησης.

Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” (ΕΣΠΑ 2021-2027).

 

περισσότερα
Ολοκλήρωση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
19/04/2024

Στις 22 Μαρτίου 2024 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τις Δράσεις: «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», με την υποβολή συνολικά 2.837 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 250.542.980.80€ με Δημόσια Δαπάνη 120.245.843,16€.

Αναλυτικότερα, στη Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» υπεβλήθησαν 2.497 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 71.339.054,86€ με Δημόσια Δαπάνη 36.586.481,69€.

Στη Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» υπεβλήθησαν 219 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 79.210.715,43€ με Δημόσια Δαπάνη 36.420.209,16€.

Στη Δράση  3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» υπεβλήθησαν 121 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 99.993.210,51€ με Δημόσια Δαπάνη 47.239.152,31€.

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” (ΕΣΠΑ 2021-2027).

 

περισσότερα
Workshop για τις δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 στην Τρίπολη
18/04/2024

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί σε workshop, που διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας , με θέμα τις Δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027

Το workshop θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας , 25ης Μαρτίου & Πανός 21 ,Τρίπολη. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα πέραν της γενικής ενημέρωσης, να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη της ΔΕΠ, ώστε να λάβουν εξατομικευμένες απαντήσεις και να επιλύσουν τυχόν απορίες.

Δηλώσετε συμμετοχή εδώ, ή στο τηλ. 2710 227141 (κα Ποντίκη Αντωνία)

Πρόσκληση

Δελτίου Τύπου

 

περισσότερα