ΑμεΑ

Προδημοσίευση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Προδημοσίευση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων:

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (de minimis)

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΠΑΕ ΠΛΑΤΩΝΑ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)

Ομιλία με θέμα: “Η Ουσιαστική Συμβολή των Επιμελητηρίων στο Έργο του ΕΦΕΠΑΕ” πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και του Επιμελητηρίου Αχαΐας κος Πλάτων Μαρλαφέκας στο πλαίσιο εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Ο κος Μαρλαφέκας αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των επιμελητηρίων, τονίζοντας ότι αποτελούν πολύτιμο εργαλείο της Πολιτείας για την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, καθώς με την εμπειρία τους και την ευρεία γνώση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στις επιχειρήσεις – μέλη τους και τους φορείς που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Ο σημαντικότερος από αυτούς τους φορείς είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, στου οποίου την ίδρυση και αποτελεσματική λειτουργία, τα επιμελητήρια είχαν σημαίνοντα ρόλο, καθώς το σύνολο σχεδόν των επιμελητηρίων της χώρας είναι μέτοχοί του. Η συμβολή τους στο έργο του ΕΦΕΠΑΕ έχει υπάρξει καταλυτική κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων Προγραμματικών Περιόδων (2007-2013 και 2014-2020), ενώ συνεχίζεται δυναμικά και κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, συμβουλευτική για την προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων, διευκόλυνση στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών διαδικασιών και επαγγελματική κατάρτιση σε υφιστάμενους και υπό σύσταση επιχειρηματίες.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ επεσήμανε ότι συνολικά ο φορέας, για τις Δράσεις της Προγραμματικής Περιόδου  2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ) έχει μεριμνήσει για πάνω από 200.000 εντάξεις δικαιούχων (περί το 25% των υπαρχουσών επιχειρήσεων στη χώρα), με Π/Υ επιχειρηματικών σχεδίων ύψους άνω των 6 δις και με εξασφαλισμένη  Δημόσια Χρηματοδότηση 4.226.614.269€.

Ο κος Μαρλαφέκας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η άψογη συνεργασία του ΕΦΕΠΑΕ με τα Επιμελητήρια θα συνεχιστεί και στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 με στόχο τη βέλτιστη απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, στηρίζοντας πάντα τις επιχειρήσεις της χώρας.

 

Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης, υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ.

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Τελευταία Νέα