ΑμεΑ
04/03/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ" - ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε εδώ.

24/02/2021

12η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ.

18/02/2021

6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

04/01/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ" - ΠΕΠ Πελοποννήσου

Δείτε εδώ.

10/12/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ", λόγω μη πλήρωσης προϋποθέσεων

Δείτε εδώ

26/11/2020

Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous   Εμφάνισε 2 από 12 σελίδες   Next Last
επιστροφή