ΑμεΑ
26/02/2021

4η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)»

Δείτε εδώ.

26/01/2021

2η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

14/01/2021

11η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

04/11/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 45 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Δείτε εδώ.

15/10/2020

10η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Σύμφωνα με την Απόφαση εντάσσονται επιπλέον 189 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση.

Ειδικότερα, 4 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 1η περίοδο υποβολών, 11 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στη 2η περίοδο υποβολών και 174 στην 3η περίοδο.

03/09/2020

9η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

First Previous   Εμφάνισε 2 από 9 σελίδες   Next Last
επιστροφή