ΑμεΑ
20/05/2020

7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Σύμφωνα με την Απόφαση, εντάσσονται επιπλέον 408 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση. Ειδικότερα, 8 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 1η περίοδο υποβολών και 400 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 2η περίοδο υποβολών.

13/05/2020

Βαθμολογικός πίνακας κατάταξης και απορρίψεις αιτήσεων χρηματοδότησης στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες, καθώς και απορρίψεις αιτήσεων με πραγματοποίηση της επένδυσης σε άνω της μία Περιφέρειας, της Δράσης "Ψηφιακό Βήμα"

Δείτε εδώ.

13/05/2020

Ανάκληση της Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Δείτε εδώ.

13/05/2020

Ανάκληση της Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ.

13/05/2020

Ανάκληση της Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ.

13/05/2020

Ανάκληση της Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Δείτε εδώ.

First Previous   Εμφάνισε 2 από 141 σελίδες   Next Last
επιστροφή