ΑμεΑ
31/07/2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο 43/13-5-2015 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Απόφασης Αποδοχής Πρακτικού Νο 43 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Πράξης "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Δείτε εδώ την απόφαση

31/07/2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο 11/22-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ¨Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο 11/22-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ¨Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ιι"

Δείτε εδώ την απόφαση

21/07/2015

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Δείτε εδώ την απόφαση

20/07/2015

Αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων θεραπείας ένταξης & έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" για τις Περιφέρειες Κ. Μακεδονίας, Αττικής, Ν. Αιγαίου

Δείτε εδώ τις αποφάσεις

15/07/2015

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 7/19-6-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος " Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές"

Δείτε εδώ την απόφαση

14/07/2015

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών 9/8-5-2015 και 10/12-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

Δείτε εδώ τις αποφάσεις

First Previous   Εμφάνισε 123 από 141 σελίδες   Next Last
επιστροφή