ΑμεΑ
21/02/2022

Αποδοχή του Πρακτικού Νο 48/02-02-2022

Δείτε εδώ την απόφαση

03/11/2021

Αποδοχή του Πρακτικού Νο 47/13-10-2021

Δείτε εδώ την απόφαση

12/05/2021

2η Τροποποίηση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ.

14/04/2020

Αποδοχή των Πρακτικών 30/5-2-2020, 31/6-2-2020, 32/7-2-2020, 33/17-2-2020

Δείτε εδώ την Απόφαση.

10/03/2020

Αποδοχή των Πρακτικών 21/08-01-2020, 22/13-01-2020, 23/14-01-2020, 24/15-01-2020, 25/20-01-2020, 26/21-01-2020, 27/27-01-2020, 28/28-01-2020, 29/30-01-2020

Δείτε εδώ την Απόφαση.

17/02/2020

Αποδοχή των Πρακτικών 15/5-12-2019, 16/6-12-2019, 17/12-12-2019, 18/13-12-2019, 19/16-12-2019 και 20/19/12/2019

Δείτε εδώ την Απόφαση.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή