ΑμεΑ
04/11/2022

Ενημερωτική εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, την Τετάρτη 16/11/2022 για την παρουσίαση της δράσης

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

02/11/2022

Ενημερωτική εκδήλωση της ΑΕΔΕΠ, την Πέμπτη 03/11/2022 για την παρουσίαση της δράσης

Δείτε εδώ την πρόσκληση

επιστροφή