ΑμεΑ
24/10/2022

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

TECHNOCAN – Ποιοτική αναβάθμιση και αύξηση της εξωστρέφειας με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η εταιρεία TECHNOCAN Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό την παραγωγή λευκοσιδηρών και πλαστικών δοχείων που προορίζονται για την συσκευασία ποικίλων προϊόντων όπως ελαιόλαδο, τρόφιμα, χρώματα, χημικά, aerosol και διακοσμητικά είδη. Η TECHNOCAN εντάχθηκε στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»  του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 200.000,00 ευρώ με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρουw

H εταιρεία απέκτησε μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην ποιοτική της αναβάθμιση με την προμήθεια συγχρόνων και απόλυτα εξειδικευμένων μηχανών παραγωγής, απαραίτητων για την περαιτέρω οικονομική της ανάπτυξη.  Συγκεκριμένα, η TECHNOCAN απέκτησε α) ένα σύγχρονο μηχάνημα διαμόρφωσης πάτων και καπακιών για τη γραμμή παραγωγής δοχείου 17 λίτρων, κόστους 361.500 ευρώ, β) έναν μαγνητικό ιμάντα μεταφοράς, κόστους 2.900 ευρώ και γ) δύο καλούπια πάτου και καπακιού κόστους, 35.600 ευρώ.

Το συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής «προ-γυρίζει» τα ίσια καπάκια που λαμβάνει από την πρέσα, ώστε να μην είναι κοφτερές οι άκρες τους και στη συνέχεια επικολλά ένα λάστιχο στεγανοποίησης στην άκρη της περιφέρειάς τους, θερμαίνοντάς το για να μπορεί να «ψηθεί» και να στερεοποιηθεί.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος καθετοποιείται πλήρως η παραγωγή ενός νέου προϊόντος, το οποίο απευθύνεται σε παραγωγούς – τυποποιητές λαδιού και τυροκομικών προϊόντων, αυξάνοντας σημαντικά τη ζήτηση στην αγορά. Μέσω της επένδυσής της, η εταιρεία διαθέτει πλέον σε υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος μια πλήρη γκάμα λευκοσιδηρών δοχείων, που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των πελατών της στον κλάδο των τροφίμων.

Η προμήθεια του εξοπλισμού της TECHNOCAN μέσω του ΕΠΑνΕΚ, ως μέρους μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής, συμβάλλει στην αναβάθμισή της και στη διεύρυνση της υφιστάμενης παραγωγικής της βάσης, ενώ ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι απόλυτα συμβατός και με τους στόχους που θέτει η Δράση του Ποιοτικού Εκσυγχρονισμού.

Το νέο παραγωγικό σύστημα είναι καινοτόμο και τοποθετεί την επιχείρηση στην αιχμή της εν λόγω τεχνολογίας, συνεισφέροντας ουσιαστικά στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων και των διαδικασιών της παραγωγής. Παράλληλα καθίσταται δυνατή και η συμμόρφωσή της με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που θέτουν οι μεγάλοι πελάτες-βιομηχανίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τους οποίους αυτή συνεργάζεται επί σειρά ετών. Η εν γένει ενδυνάμωση της θέσης της επιχείρησης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη αγορά εξασφαλίζει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αυξάνει παράλληλα τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, καθώς και την βελτίωση της κερδοφορίας της.

Ιστοσελίδα: technocan.com

 


ZINCOMETAL S.A. – εκσυγχρονισμός και εξωστρεφής προσανατολισμός με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η εταιρεία ZINCOMETAL S.A. εξειδικεύεται στην κατασκευή, στον σχεδιασμό και στην πώληση ολοκληρωμένων συστημάτων και  λύσεων μιας ευρείας γκάμας προϊόντων όπως  τα φωτιστικά σώματα, τα αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού, τα μεταλλικά στοιχεία μεταφοράς και διανομής ρεύματος κ.ά. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί συνέχεια της ιδρυθείσας από το 1983 εταιρείας μηχανολογικών εφαρμογών ΤΕΜΚΑΤ-ΣΤ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται πολύ κοντά στην βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς και μόλις 45 χλμ. από την Θεσσαλονίκη. Διαθέτει γραφεία και εκθεσιακούς χώρους τόσο στην περιοχή της Αθήνας όσο και στην περιοχή της Σόφιας-Βουλγαρία, καθώς και δεύτερη παραγωγική μονάδα στο Σλίβεν-Βουλγαρίας.

Η ZINCOMETAL εντάχθηκε στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 388.500,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 194.250,00 ευρώ με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η πολύχρονη εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η εμπιστοσύνη μεταξύ των Πελατών καθιστούν την ZINCOMETAL ηγέτη στην Ελληνική αγορά κερδίζοντας συγχρόνως και σημαντικό μερίδιο των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι κτιριακές της εγκαταστάσεις καλύπτουν 30000 m2, μέσα στις οποίες λειτουργεί ο πλέον σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός με ιδιόκτητο εν θερμώ γαλβανιστήριο, το μεγαλύτερο σε μήκος – 13000 mm – στα Βαλκάνια και 4 ηλεκτροστατικά βαφεία πούδρας, σε ιδιόκτητα οικόπεδα 120000m2. Η εταιρεία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Λύσεων που καλύπτουν τις ακόλουθες μεγάλες ενότητες έργων υποδομής:

–  Ολοκληρωμένα Σύστηματα Φωτισμού (ιστοί & πυλώνες φωτισμού, φωτιστικά σώματα led, αυτόνομα ηλιακά συστήματα φωτισμού, συστήματα έξυπνης διαχείρισης φωτισμού – “smart cities”)
–  Συστήματα Οδικής Ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας οδών en 1317, ιστοί παθητικής ασφάλειας EN 12767)
–  Λύσεις Φωτοβολταϊκών Πάρκων (σταθερά συστήματα (βάσεις) στήριξης Φ/Β)

Το σημαντικότερο μέρος του αντικειμένου της ZINCOMETAL αφορά τους ιστούς και τους πυλώνες φωτισμού και γενικότερα τα συστήματα οδικής ασφάλειας.  Η εταιρεία πραγματοποιεί το 25% του κύκλου εργασιών της στο εξωτερικό, καθώς εξάγει σε περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής. Πρόκειται για μία καινοτόμα εταιρεία η οποία αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια στους κόλπους της τμήμα R&D.

Στόχος της επένδυσης στο πλαίσιο της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» ήταν η βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, ώστε να παράγονται ποιοτικότερα προϊόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση εδραίωσε περαιτέρω την ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά, αλλά κυρίως έκανε ευκολότερη την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μέσω ποιοτικότερων πιστοποιημένων προϊόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και την αύξηση του ποσοστού εξαγωγών, καθώς πλέον όλα τα εξαγώγιμα προϊόντα της εταιρείας θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα διεθνώς πιστοποιητικά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η επιχείρηση υλοποίησε δαπάνες αγοράς σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού, πιστοποιήσεις φωτιστικών σωμάτων, πιστοποιήσεις συστημάτων ασφαλείας και στηθαίων μέσω προσμειώσεων, καθώς και δαπάνες υποστήριξης του επενδυτικού της σχεδίου από εξωτερικό σύμβουλο. Το έργο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και η εταιρεία απασχολεί σήμερα 90 άτομα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον ίδιο τον δικαιούχο «Το ΕΠΑνΕΚ αποτέλεσε το ισχυρό στήριγμα της επιχείρησης για τη χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση της επένδυσης που είχε στόχο την επίτευξη της αύξησης της παραγωγικότητας, της βελτίωσης των προϊόντων της επιχείρησης και της δυνατότητας παραγωγής όλων των εξαγώγιμων πιστοποιημένων προϊόντων που ζητεί και απαιτεί η διεθνής αγορά. Παράλληλα, συνέβαλλε καθοριστικά να σταθεροποιεί το όνομα της ΖΙΝCOMETAL S.A. ως μιας σοβαρής εταιρείας  παραγωγής ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό».

Ιστοσελίδα: www.zincometal.gr

 

 

επιστροφή