ΑμεΑ
08/02/2023

Ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (ΦΕΚ 16/Α/4.2.2022)

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τα θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, που θεσπίζονται για πρώτη φορά, δίνει κίνητρα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε πληθώρα τομέων της οικονομίας. 

 
Συνοπτική παρουσίαση του Ν. 4887/2022 και της διαδικασίας Αξιολόγησης
 
Αρχείο με συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σε ζητήματα θεσμικού πλαισίου του Ν. 4887/2022
 
08/02/2023

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027

Σε συνδυασμό με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, ο οποίος ισχύει από 01.01.2022 με αυξημένα ποσοστά για την πλειοψηφία των περιοχών της χώρας ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Σχετικά έγγραφα: 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 
επιστροφή