ΑμεΑ
20/07/2022

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ

Acanthus Blue – Ίδρυση και ανάπτυξη τουριστικής επιχείρησης σε συνδυασμό με τη μνημειακή πολιτιστική κληρονομιά στην Κέρκυρα

Η Acanthus Blue αποτελεί μία τουριστική επιχείρηση της κατηγορίας boutique hotel, τριών αστέρων και δυναμικότητας 16 κλινών στην περιοχή Γαρίτσα, πολύ κοντά στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. Η επιχείρηση συνδυάζει υψηλών προδιαγραφών τουριστικές υπηρεσίες άνεσης και ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς εδράζεται και λειτουργεί σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1700, το οποίο έχει αποκατασταθεί στην αρχική του αίγλη.

Η ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης υλοποιήθηκε μέσω της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», με προϋπολογισμό έργου 400.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 200.000,00 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Στόχοι της χρηματοδοτούμενης επένδυσης ήταν ο εμπλουτισμός του ελληνικού branding με τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων και η παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες της επιχείρησης που επισκέπτονται το νησί από όλον τον κόσμο.

Η λειτουργία της επιχείρησης συνδέεται με την ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού, στοιχείο που συμβάλει ενεργά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου για την επιχείρηση, αλλά και ευρύτερα για το νησί της Κέρκυρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης της επένδυσης μέσω του ΕΠΑνΕΚ δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα στο νησί.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δημιουργία ισχυρής εταιρικής εικόνας με υψηλό επίπεδο ποιότητας, μέσω της προβολής σε ειδικές ομάδες στόχους, συνδυάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την αποκατάσταση και την ανάδειξη του χαρακτηρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού ιστορικού κτηριακού μνημείου, χαρακτηριστικού δείγματος της αστικής κατοικίας του 18ου αιώνα, όπως αυτό διαμορφώθηκε στον πολεοδομικό ιστό της Γαρίτσας και το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι την ίδρυση της εταιρείας και την πραγματοποίηση της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.

Ιστοσελίδα: acanthusblue.com


Eleonas View Suites – Τουριστική επένδυση στις Ελευθέρες Καβάλας

Η Eleonas View Suites είναι μία ολοκληρωμένη μονάδα τουριστικών καταλυμάτων η οποία βρίσκεται στο χωριό των Ελευθερών Καβάλας.

Στόχος της δημιουργίας της επιχείρησης ήταν η προσέλκυση τουριστών σε μια περιοχή με μικρή τουριστική ανάπτυξη, προκειμένου, με  την υλοποίηση του έργου, να δημιουργηθούν πολλαπλά οφέλη τόσο για τον δικαιούχο όσο και για την τοπική κοινωνία. Η Μαρία Καραγιάννη, σχεδιάζοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας τέτοιας επιχείρησης, διέγνωσε από την αρχή της επιχειρηματικής ιδέας το ενδιαφέρον για μία νέα για την περιοχή τουριστική επιχείρηση, ενώ από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας της διαφάνηκε η μεγάλη ανταπόκριση των πελατών.

Η ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης υλοποιήθηκε μέσω της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», αγγίζοντας το ποσό των 232.000 ευρώ, με τα 116.000 ευρώ να αφορούν τη δημόσια δαπάνη με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Η επιδότηση του ΕΠΑνΕΚ που έλαβε η  Eleonas View Suites συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής τουριστικής οικονομίας, καθώς καλύφθηκε ο στόχος για τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας στην επιχείρηση, γεγονός που προσδίδει ειδικότερη προστιθέμενη αξία στην υπάρχουσα τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο χαρακτήρας του έργου ως καλή πρακτική τεκμηριώνεται βάσει της δημιουργίας μιας νέας νοοτροπίας στην τοπική κοινωνία όσον αφορά τουριστικές επενδύσεις σε όχι και τόσο κοντινή απόσταση από τη θάλασσα. Αλλά και από το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικαιούχος του έργου: «Η συμβολή του ΕΠΑνΕΚ στην υλοποίηση της επένδυσης ήταν σημαντική, τόσο όσον αφορά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης όσο και στην ταχύτητα εκτέλεσης των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να εκτελούνται όλες οι εργασίες απρόσκοπτα και χωρίς την παραμικρή χρονική υστέρηση. Σημαντική δε ήταν η αρωγή του ενδιάμεσου φορέα και του ανθρώπινου δυναμικού του στον τομέα της πληροφόρησης αλλά και επίλυσης προβλημάτων που μπορεί να προκύπταν κατά την διάρκεια του έργου». 

Ιστοσελίδα: eleonasviewsuites.com


 

Amira Suites – Ίδρυση τουριστικής επιχείρησης στη Σκιάθο με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Η παραλία της Μεγάλης Άμμου στη Σκιάθο είναι μια από τις πλέον διάσημες παραλίες του δημοφιλούς νησιού, η οποία είναι προσβάσιμη ακόμη και με τα πόδια από την πόλη του. Σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ιδρύθηκε η σύγχρονη και πρωτοποριακή τουριστική μονάδα Amira Suits η οποία έχει ως στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους ενοίκους της.

Το τουριστικό κατάλυμα που ανεγέρθηκε, αποτελείται από 15 διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα, με τα ισόγεια δωμάτια να διαθέτουν το κάθε ένα ξεχωριστά την ιδιωτική του πισίνα. Η αρχιτεκτονική του νέου αυτού καταλύματος συνδυάζει τα δομικά στοιχεία της πέτρας και του ξύλου με μια μινιμαλιστική προσέγγιση, ώστε να «δένει» αρμονικά με το περιβάλλον του, ενώ έχουν αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι σύγχρονοι αυτοματισμοί για την διαχείριση και τον έλεγχο των σουιτών, οι οποίοι αποφέρουν σημαντικά οφέλη ως προς την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων και την συνολική εμπειρία διαμονής.

Η επένδυση του ΕΠΑνΕΚ υλοποιήθηκε μέσω της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και άγγιξε το ποσό των 400.000 ευρώ, με τα 200.000 ευρώ να αφορούν τη δημόσια δαπάνη με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικαιούχος του έργου: «Η υλοποίηση της επένδυσης είναι σύγχρονη με αρκετούς αυτοματισμούς για την διαχείριση και τον έλεγχο των διαμερισμάτων, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν άνετη διαμονή στους πελάτες της επιχείρησης».

Ιστοσελίδα: www.amirasuites.com

 


Sani More: μια φιλική προς το περιβάλλον τουριστική μονάδα στην Χαλκιδική

Στη μαγευτική τοποθεσία της Σάνης Χαλκιδικής, σε ένα πευκόφυτο περιβάλλον, βρίσκεται η ξενοδοχειακή μονάδα ενοικιαζομένων δωματίων SANI MORE, δυναμικότητας 12 διαμερισμάτων, 20 κλινών και 4 κλειδιών. Η νεοϊδρυθείσα επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και χρηματοδοτήθηκε για επένδυση προϋπολογισμού 390.833,64 ευρώ και δημόσιας χρηματοδότησης 195.416,82 ευρώ.

Η επένδυση αφορά στη σύσταση νέας επιχείρησης και περιλαμβάνει την ανέγερση τουριστικού καταλύματος, τον πλήρη εξοπλισμό της μονάδας, δαπάνες προβολής -προώθησης (δημιουργία ιστοσελίδας και διαφημιστικού υλικού), κατασκευή πισίνας και δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (Φ/Β). Στο πλαίσιο των μακροχρόνιων υποχρεώσεών της μετά την ολοκλήρωσης της επένδυσης, η επιχείρηση πέτυχε τον στόχο πρόσληψης 0,2 ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υλοποίηση της επένδυσης συμβάλει στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και στον εμπλουτισμό του ελληνικού branding, δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα και προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες. Η τουριστική μονάδα SANI MORE που βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Χαλκιδικής, στη Σάνη, κατασκευάστηκε με το μεράκι  του επιχειρηματία, συνεπικουρούμενου από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ.  Η περιβαλλοντικά φιλική κατασκευή του κτιρίου αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη προσοχή που έχει δοθεί στην φύση και το περιβάλλον. Στη μονάδα έχει εγκατασταθεί σύστημα φωτοβολταϊκών πάνελς για τη ηλεκτροδότησή της, καθώς και κάδοι ανακύκλωσης κοντά στα δωμάτια της τουριστικής μονάδας. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στη χρήση βιολογικών καθαριστικών των δωματίων.

Η επένδυση ολοκληρώθηκε στον χρόνο «ρεκόρ» των 16 μηνών και ήταν πλήρως λειτουργική το καλοκαίρι του 2019.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος της Δράσης «Με τη βοήθεια του ΕΠΑνΕΚ μου δόθηκε η δυνατότητα να επενδύσω στον Τουριστικό Τομέα ενισχύοντας τη Χώρα μου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κατάλυμα και προσφέροντας ελκυστικές θέσεις εργασίας στην αγορά εργασίας».

Ιστοσελίδα: sanimore.com

 


MG Luxury Villas & Suites – Μία υπερσύγχρονη τουριστική μονάδα αναπτύσσεται με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Το MG villas αποτελεί ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή του Παληού, κοντά στο κέντρο της Καβάλας και λίγα χιλιόμετρα από τα χωριά της Νέας Ηρακλείτσας και της Νέας  Περάμου, το οποίο αποτελείται από έξι νεόκτιστες βίλες με μοντέρνο σχεδιασμό και λιτές γραμμές.

Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό έργου 399.999,24  ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση συγκροτήματος έξι (6) ανεξάρτητων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε επαφή ανά δύο, με υπόγειο και σοφίτα, συνολικής δυναμικότητας 12 κλινών. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη κατασκευή μιας υπερσύγχρονης τουριστικής μονάδας με παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμονής, οι οποίες εναρμονίζονται με το τουριστικό περιβάλλον της περιοχής και καλύπτουν πλήρως τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ποιοτικής διαμονής των τουριστών, που επισκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο.

Ο επιχειρηματίας, με τη βοήθεια του Προγράμματος κατασκεύασε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής και διαμόρφωσε έναν καλαίσθητο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος ενισχύσει άμεσα και εμπλουτίζει το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και την παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική εμπειρία για τον επισκέπτη, δεν περιορίζεται στην τυπική υπηρεσία διαμονής, αλλά παρέχει μία ολοκληρωμένη και ευχάριστη εμπειρία ξεκούρασης και ηρεμίας.

Επίσης, κατασκευάστηκε μια υψηλής ενεργειακής ταυτότητας μονάδας, που έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή ενός καταλύματος με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης είναι καθοριστικό, τόσο για την ίδια την λειτουργικότητα της, όσο και για τον βαθμό στον οποίο συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και τη συνακόλουθη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές ωφέλειες όπως: α) η εισροή και επένδυση κεφαλαίων στην αγορά και έξοδος τους από την «στατική» τους παρουσία σε τραπεζικά ιδρύματα, β) η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην αγορά εργασίας, σε έναν Νομό, ο οποίος πλήττεται σημαντικά από την ανεργία, γ) η καλύτερη αξιοποίηση και αναβάθμιση της συγκεκριμένης και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και ενίσχυση της προβολής της σε διεθνή κλίμακα και τέλος η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

 

επιστροφή