ΑμεΑ
29/06/2022

Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων

Δείτε εδώ

06/04/2022

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ

επιστροφή