ΑμεΑ
28/04/2022

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, την Πέμπτη 05/05/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, την Πέμπτη 05/05/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

12/04/2022

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΑΝ.ΔΙΑ, την Τετάρτη 13/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΑΝ.ΔΙΑ, την Τετάρτη 13/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Δείτε εδώ την προσκληση

08/04/2022

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΔΕΠ, την Τρίτη 12/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΔΕΠ, την Τρίτη 12/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

07/04/2022

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΕΛΑΝΕΤ, τη Δευτέρα 11/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΕΛΑΝΕΤ, τη Δευτέρα 11/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

07/04/2022

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, την Τρίτη 12/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, την Τρίτη 12/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

05/04/2022

Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, την Πέμπτη 07/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, την Πέμπτη 07/04/2022 για την παρουσίαση της δράσης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

επιστροφή