ΑμεΑ
05/07/2022

Απόφαση Επιτροπής Ενστάσεων OXE MANHΣ

Δείτε εδώ

26/05/2022

Επικύρωση του πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης"

Σχετικό Αρχείο

26/05/2022

Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης"

Σχετικό Αρχείο

26/05/2022

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης"

Σχετικό Αρχείο.

01/04/2022

Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης”

Δείτε εδώ

09/03/2022

Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης

Δείτε εδώ την πρόσκληση της Δράσης και τροποποιήσεις αυτής

επιστροφή