ΑμεΑ
15/03/2022

Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό»

Δείτε εδώ

01/02/2022

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή