ΑμεΑ
30/06/2021

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

KAPTAIN S.A. – Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού επιχείρησης στη βιομηχανία συνθετικών κουφωμάτων

 

Η εταιρεία KAPTAIN S.A χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ, με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 191.034,20 ευρώ και δημόσια δαπάνη 95.517,10 ευρώ.

Πρόκειται για μια βιομηχανία αυτοματοποιημένης παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων με έτος ίδρυσης το 1990. Σταδιακά από το  2001 εξελίχθηκε σε μία υψηλών προδιαγραφών παραγωγική μονάδα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 55.000 m² και βιομηχανικούς χώρους 5000 m² στην Αυλίδα Ευβοίας. Η εταιρεία χρησιμοποιεί state-of-the-art αυτοματοποιημένες μηχανές παραγωγής, οι οποίες είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, διαθέτοντας επίσης τα απαραίτητα τεχνολογικά εφόδια για την παραγωγή κουφωμάτων νέας γενιάς.

Το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου συνέβαλε κυρίως στον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού με νέο, σύγχρονης τεχνολογίας και με πληθώρα καινοτομιών που αφορούν σε βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην παραγωγική και εμπορική ευελιξία και στην δημιουργία νέων προοπτικών κερδοφορίας, λόγω της αναμενόμενης μείωσης του μοναδιαίου κόστους παραγωγής.

Η επιχείρηση απασχολεί μόνιμο τεχνικό προσωπικό, έμπειρους σχεδιαστές, μηχανικούς και υπεύθυνους πωλήσεων, ενώ παράλληλα εφαρμόζει ένα πλήρες σύστημα ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ευρωπαϊκής συμμόρφωσης CE από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη. Η KAPTAIN S.A είναι ενεργά εξαγωγική σε συνθετικά κουφώματα όλων των διαστάσεων, τύπων και χρωμάτων, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ασία και την Αφρική. Με αυτόματα μηχανήματα η εταιρεία συσκευάζει τα προϊόντα της, τα οποία διανέμονται με μεγάλη ασφάλεια προς όλους τους προορισμούς από τα ιδιόκτητα φορτηγά της.

Με την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου επενδυτικού της σχεδίου η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ιστοσελίδα: kaptain.gr

 


P&G Automation – Εκσυγχρονισμός βιομηχανικής επιχείρησης με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ

Η P&G Automation, μια εταιρεία στον κλάδο της βιομηχανικής κατασκεύης, εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 198.200,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 80.000,00 ευρώ.

Η επένδυση της εταιρείας αφορά συγκεκριμένα στην κατασκευή και εμπορία ενός νέου καινοτόμου προϊόντος με χρήση θερμικής ενέργειας παραγόμενης  από αερολέβητα βιομάζας, που οδηγεί σε μείωση κατά 90% της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με την χρησιμοποιούμενη σήμερα ηλεκτρική ενέργεια σε εκτυπωτικές μηχανές.  Με τη χρήση του συστήματος  αυτού, η εξοικονόμηση πόρων για τους πελάτες της εταιρείας, αναλόγως της εγκατάστασης, προσφέρει μεγάλο οικονομικό όφελος.

Ειδικότερα, το συγκρότημα που κατασκευάστηκε περιλαμβάνει: τον καυστήρα, το αερόθερμο, τους αεραγωγούς, τα δοχεία μίξης θερμού-κρύου αέρα, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τους αυτοματισμούς ρύθμισης. Επίσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής & προώθησης που αφορούν την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της εταιρείας, καθώς και την σχεδίαση & εκτύπωση εντύπων.

Με την συμμετοχή της στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ η P&G Automation κατάφερε να πραγματοποιήσει σημαντικά οφέλη, όπως:

–  τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης,
–  την αύξηση της εξωστρέφειας,
–  τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού (νέα τετρακέφαλη συγκολλητική μηχανή), ο οποίος είναι νέος, σύγχρονος και με τις καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία και σταθερή ποιότητα στο τελικό προϊόν.
–  την παραγωγή νέων και διαφοροποιημένων προϊόντων,
–  τον εξορθολογισμό των παραγωγικών διαδικασιών,
–  την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και
–  την προστασία του περιβάλλοντος με εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επέρχεται ως αποτέλεσμα της προμήθειας του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ωφελούμενος του έργου «Σήμερα, η επιχείρηση παράγει η ίδια όλα τα μεταλλικά μέρη και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία του καινοτόμου συγκροτήματός της, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει όσα παλαιότερα ανέθετε σε εξωτερικούς συνεργάτες».

Ιστοσελίδα: pgsa.gr

 


VASGLASS – Αναβάθμιση επιχείρησης στον τομέα της παραγωγής και της βιομηχανικής επεξεργασίας υαλοπινάκων

Η VASGLASS είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή επεξεργασμένων υαλοπινάκων από το 1965. Με ένα ευρύ και πλήρες φάσμα διεθνών πιστοποιήσεων για αρχιτεκτονικές και ναυτιλιακές εφαρμογές, η εταιρεία παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών με εκτεταμένη βιομηχανική βάση, υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής και πρωτοποριακές μεθόδους επεξεργασίας. Σε αυτό το προηγμένο τεχνολογικά βιομηχανικό περιβάλλον, οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού και το κοινό όραμα της επιχείρησης για καινοτομία. Η VASGLASS έχει ως στόχο της τη συνεχή επέκταση του αναπτυξιακού οράματος για την εδραίωση της θέσης της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ και χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 100.000,00 ευρώ. Το αντικείμενο της επένδυσης αφορούσε την προμήθεια μίας τροχιστικής μηχανής, η οποία έχει τη δυνατότητα τροχίσματος όλων των κατηγοριών υαλοπινάκων της επιχείρησης με δυνατότητα επεξεργασίας συνολικού βάρους μέχρι 2,5 τόνους, δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα επέκτασης στην παραγωγή νέων προϊόντων, όπως υαλοπίνακες μεγάλων διαστάσεων για μεγάλα κατασκευαστικά έργα (εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια κ.ά.).

Μέσω της επένδυσης η εταιρεία αύξησε την ισχύ του υποσταθμού μέσης τάσης από τα 1.250 kVA (kilo-volt-ampere) στα 2.000 kVA για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών της, με παράλληλη όμως βελτίωση του συντελεστή ισχύος που έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπρόσθετα, στο επενδυτικό σχέδιο της VASGLASS συμπεριλήφθηκε και η κάλυψη του μισθολογικού κόστους υφιστάμενου και νέου προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

Με την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου η εταιρεία κατάφερε την επίτευξη μιας σειράς σημαντικών στόχων, όπως α) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, β) την αύξηση της εξωστρέφειας, γ) τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, μέσω της προμήθειας του προαναφερόμενου νέου και σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τον εξορθολογισμό των παραγωγικών διαδικασιών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ωφελούμενος του έργου «Σήμερα, η επιχείρηση παράγει νέα προϊόντα (υαλοπίνακες μεγάλων διαστάσεων), απευθύνεται σε νέες αγορές, και είναι πιο ανταγωνιστική, καθώς έχουν μειωθεί οι ενεργειακές της ανάγκες ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας».

Ιστοσελίδα: vasglass.gr


 

 


Imperial Strom – Αναβάθμιση μικρομεσαίας επιχείρησης στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Imperial Strom είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή στρωμάτων, καθώς και στην παραγωγή μιας σειράς βελτιωμένων προϊόντων ύπνου, τα οποία ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα ποιότητας του κλάδου. Η εταιρεία αποτελεί μία αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, η οποία Ιδρύθηκε το 1972 ως οικοτεχνία στην Κέρκυρα. Μέσα σε 2 μόνο χρόνια κατάφερε να πραγματοποιήσει τη λειτουργία του πρώτου της παραρτήματος, αυξάνοντας το εργατικό δυναμικό, καθώς και τις εγκαταστάσεις της. Από το 1980, η Κερκυραϊκή Στρωματοποιία, όπως είναι επίσης γνωστή, μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητους χώρους, οι οποίοι σταδιακά μεγάλωσαν και αποτελούν πλέον μια υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα.

Η Imperial Strom χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 217.303,74 ευρώ και δημόσια δαπάνη 97.910,00 ευρώ. Η σχεδιαζόμενη επένδυση αφορούσε κυρίως τη προμήθεια σύγχονου παραγωγικού εξοπλισμού, ενώ στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου προβλεπόταν και η αύξηση της απασχόλησης.

Το συγκεκριμένο έργο τεκμηριώνει τον χαρακτήρα του ως καλή πρακτική, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση του μεταποιητικού τομέα της τοπικής οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η εταιρεία, μέσω της επένδυσης, αύξησε την παραγωγικότητά της, κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Για την επίτευξη των στόχων της, η Imperial Strom επένδυσε σε επαναστατικές τεχνολογίες, επιλέγοντας καινοτόμα υλικά και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα έγκυρων διεθνών ιατρικών ερευνών για την τελειοποίηση της ποιότητας των προϊόντων που  παράγει και διαθέτει προς τους πελάτες της.

Η Imperial Strom, κάνοντας χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, λειτουργεί με ευαισθησία και περιβαλλοντική συνείδηση. Προτεραιότητά της είναι η επίτευξη της αρμονικής σύνδεσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης με την κατασκευή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Το εργοστάσιο της Imperial Strom εφαρμόζει και πληροί τα πιο σύγχρονα περιβαλλοντολογικά πρότυπα, καθώς δεν διαθέτει καπνοδόχους, ενώ κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας δεν δημιουργούνται απόβλητα επιβλαβή για το περιβάλλον.

Ιστοσελίδα: imperialstrom.com


 


Corfu Beer – Tο ΕΠΑνΕΚ ενισχύει την κερκυραϊκή μικροζυθοποιία


Η κερκυραϊκή ζυθοποιία «Corfu Beer» ιδρύθηκε το 2006 στην Κέρκυρα, αποτελώντας μια από τις πρώτες μικροζυθοποιίες της Ελλάδας. Οι ιδρυτές της, Σπύρος Καλούδης και ο γιός του Θανάσης, ξεκίνησαν την επιχείρηση με στόχο την παραγωγή ενός προϊόντος φρέσκιας μπύρας με μικρή διάρκεια ζωής, η οποία διατίθεται αποκλειστικά και μόνο στα ψυγεία με ημερομηνία παράγωγης, ώστε ο καταναλωτής να βλέπει πότε παράχθηκε το προϊόν και όχι μόνο τη λήξη του.

Όλες οι μπύρες της Κερκυραϊκής Ζυθοποιίας αποτελούν ένα φρέσκο και «ζωντανό» προϊόν, καθώς δεν έχουν υποστεί παστερίωση, σταθεροποίηση και σε ένα μεγάλο μέρος τους είναι αφιλτράριστες και παράγονται στην περιοχή Αρίλλας της βορειοδυτικής Κέρκυρας.

Η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», καθώς και από τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και δημόσια δαπάνη 100.000,00 ευρώ από την κάθε Δράση αντίστοιχα.

Βασικός στόχος και κύριο μέρος της σχεδιαζόμενης επενδυτικής πρότασης μέσω της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ήταν η ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας με την δημιουργία μιας επιπλέον γραμμής παραγωγής με σύγχρονο εξοπλισμό και αυτοματοποιημένη διαδικασία. Επίσης στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονταν και η χρηματοδότηση ενεργειών προώθησης και προβολής. Επιπλέον αξιοποιήθηκαν οι πόροι και για την πρόσληψη προσωπικού.

Η επένδυση υλοποιήθηκε απρόσκοπτα και χάρη σε αυτήν η επιχείρηση ενίσχυσε σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της, ενίσχυσε τη γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων και αύξησε τις θέσεις εργασίας της.

Η πετυχημένη επένδυση σε μια τοπική μεταποιητική επιχείρηση είχε σημαντικές θετικές επιπτώσεις και στην τοπική οικονομία καθώς απασχολεί προσωπικό, ενώ τα τοπικώς παραγόμενα προϊόντα προσφέρονται και εκτός Κέρκυρας.

Με τη συμμετοχή της στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» η επιχείρηση πραγματοποίησε επιπλεόν δαπάνες προμήθειας νέου παραγωγικού-μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, όπως η προμήθεια συγκροτήματος προετοιμασίας μαγιάς, κυλινδρικά δοχεία ζύμωσης, εργαστηριακό πεχάμετρο (ph meter), θάλαμο νηματικής ροής, φασματοφωτόμετρο, δοχείο πίεσης, φίλτρο γης διατομών και γεννήτρια.

Ιστοσελίδα: corfubeer.com

 

 


Η υποστήριξη του ΕΠΑνΕΚ στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Fotodiastasi FDS Illumination

Πριν την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις ηλεκτροστατικής βαφής για την βαφή των παραγόμενων προϊόντων της. Στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους και των χρόνων παραγωγής, αλλά και της εξ ολοκλήρου δημιουργίας από την ίδια των προϊόντων της, εντάχθηκε στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και υλοποίησε το επενδυτικό της σχέδιο, δημόσιας δαπάνης 99.985,30 ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 199.970,60 ευρώ, για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία βαφείου ηλεκτροστατικής βαφής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον ωφελούμενο της Δράσης «To EΠΑνΕΚ συνέβαλλε καθοριστικά στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ» επιτυγχάνοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του βαθμού καινοτομίας της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης, καθώς και την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές με σημαντικό όφελος στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά της».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επένδυσής της η επιχείρηση προχώρησε στην υλοποίηση δαπανών α) μηχανολογικού εξοπλισμού (βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής, οριζόντια πρέσα, μηχανήματα παραγωγής δέντρων- διακοσμητικών, Μηχανή CNC, Υδραυλική στρατζόπρεσσα και β) άυλων δαπανών (συμμετοχή σε έκθεση, κατοχύρωση βιομηχανικών σχεδίων, μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου). Επίσης, η οριζόντια πρέσα με καινοτομικές δυνατότητες, όπως η επεξεργασία μεγάλων προφίλ αλουμινίου σε μήκος, αλλά και σε διατομές, μπορεί να λυγίσει επίπεδα προφίλ αλουμινίου ή σιδήρου για την κατασκευή συστημάτων στήριξης για μεγάλες και πολύ βαριές φωτιστικές διατάξεις (μεγάλων διαστάσεων) με υψηλή ασφάλεια, τα οποία τοποθετούνται σε δρόμους, πλατείες κ.ά.

Παράλληλα, η προμήθεια μηχανήματος CNC και στραντζόπρεσσας συμβάλλουν εξίσου στην καθετοποίηση της παραγωγής διακοσμητικών από λαμαρίνα, μειώνοντας ταυτόχρονα το παραγωγικό κόστος και βελτιστοποιώντας το τελικό προϊόν. Στο πλαίσιο υλοποίησης των καινοτομικών της στόχων η επιχείρηση προμηθεύτηκε σετ τεσσάρων μηχανημάτων  παραγωγής δέντρων και διακοσμητικών, που αυτοματοποιούν την παραγωγική διαδικασία που γινόταν χειροποίητα μέχρι πρότινος.

Ιστοσελίδα: fotodiastasi.gr

https://www.youtube.com/watch?v=TbR-04r4_bg

 

 

 


Iself – επένδυση στη Θεσσαλία με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Η iSelf είναι μία δυναμική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων κατάλληλα και συμβατά με όλους τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων σε Ευρώπη και Αμερική, προωθώντας παράλληλα και προϊόντα με δικό της brand name και συσκευασία σχεδιασμένη από την ίδια. Η επιχείρηση είναι από τις πρώτες στην αγορά σε επίπεδο εθνικής οικονομίας που ενέταξε στην γκάμα των προϊόντων της την ιδέα του απομακρυσμένου ελέγχου συσκευών.

Κατά την εμπορία των προϊόντων η iSelf παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα ελέγχου των συσκευών του, μέσω κινητού τηλεφώνου, όπου και αν βρίσκεται, καθώς και απομακρυσμένου εντοπισμού της τοποθεσίας μέσω του Διαδικτύου.

Τα πλεονεκτήματα του απομακρυσμένου ελέγχου είναι σημαντικά καθώς προσφέρουν:

–  Ασφάλεια
–  Άμεσο Οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας
–  Προστασία περιβάλλοντος από την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας
–  Κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ΑΜΕΑ

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 110.780,91 ευρώ.

Ευρύτερα οφέλη που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου αποτελούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η επέκταση της αγοράς, η αυξημένη προστιθέμενη αξία στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, η δημιουργία και διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και η αποδεδειγμένη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά και η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η επιχείρηση στοχεύει στον σχεδιασμό, την οργάνωση και εκτέλεση των δράσεων της με άρτιο και πρωτοποριακό τρόπο, ώστε να μειώνει το κόστος της και να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει στην αγορά αλλά και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, η iSelf προχώρησε αρχικά σε μία νέα επένδυση στο υφιστάμενο κατάστημά της στην περιοχή της Λάρισας, πραγματοποίησε διαμόρφωση των αποθηκευτικών χώρων με προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού αλλά και πάγκων εργασίας για την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικής της. Παράλληλα, βελτιώθηκε η  λειτουργικότητα των χώρων της, πετυχαίνοντας έτσι την αποτελεσματικότερη και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της.  μΣτη συνέχεια η εταιρεία μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο 800τ.μ. Αγοράστηκε ο απαιτούμενος εξοπλισμός γραφείου για την ορθή διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών της εταιρείας, καθώς και σύστημα συναγερμού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εμπορευμάτων, αλλά και του μηχανογραφικού εξοπλισμού της, ο οποίος αποτελεί και τη βάση της παραγωγικής διαδικασίας.

Η iSelf επιπλέον σχεδίασε και εισήγαγε νέες τεχνολογίες πληροφορικής, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές υψηλών δυνατοτήτων, αυτόματο σύστημα παραγγελιοληψίας, σύστημα κωδικοποίησης και σήμανσης των προϊόντων, σέρβερ με σκοπό τη βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης και την συνακόλουθη αύξηση των δυνατοτήτων της για λήψη και εξυπηρέτηση μεγαλυτέρου όγκου παραγγελιών. Η εταιρεία προμηθεύτηκε επαγγελματικό αυτοκίνητο, δημιουργώντας την υποδομή για αμεσότερη επικοινωνία των πωλητών με τους πελάτες, αλλά και την προσέλκυση νέων. Για την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών και την εξοικονόμηση ενέργειας η επιχείρηση προμηθεύτηκε σύστημα κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αλλά και αντικατέστησε μεγάλο αριθμό των συμβατικών λαμπτήρων της με νέες τύπου LED, επιτρέποντας έτσι τη μείωση της συνολικής απαιτούμενης ισχύος στο 70%.

Τέλος, για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου προώθησης των προϊόντων της η iSelf αναβάθμισε την ιστοσελίδα της και εναρμονίστηκε  με τις προδιαγραφές Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), Έκδοση 2.0 σε Επίπεδα ΑΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ιστοσελίδα: www.iself.gr

 


Η εταιρεία Psiliakos Hospital στηρίζει με δωρεά κλινών ΜΕΘ το εθνικό σύστημα υγείας

Η εταιρεία PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT από το 1968  προμηθεύει την ελληνική καθώς και την διεθνή νοσοκομειακή αγορά με εξειδικευμένες κλίνες νοσηλείας για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και με ιατρικά έπιπλα.

Η μακροχρόνια παράδοση, καθώς και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας την καθιέρωσε γρήγορα σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές  ιατρικών επίπλων στην Ελλάδα, με παρουσία σε πάνω από 40 χώρες.

Η εταιρεία εντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2017 στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα κατά 50%. Οι επιχορηγούμενες δαπάνες της επιχείρησης αφορούν σε μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού, σε δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας, συμμετοχή σε εκθέσεις, παραγωγή διαφημιστικού υλικού, δαπάνες πιστοποίησης των κρεβατιών που παράγει (CE), προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων, αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ, κ.α.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid 19 οι απαιτήσεις και η ζήτηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα κλινών Μ.Ε.Θ υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη. Η εταιρεία προκειμένου να στηρίξει την  λειτουργία του τομέα υγείας, ανταποκρίθηκε άμεσα, εξασφαλίζοντας από τους Ευρωπαϊκούς οίκους που συνεργάζεται τα απαραίτητα εξαρτήματα και ανταπεξήλθε σε  όλες τις απαιτήσεις της αγοράς διαθέτοντας εξειδικευμένες κλίνες ΜΕΘ υψηλών προδιαγραφών, θεραπειών πληρώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο ελληνικό σύστημα υγείας παραδόθηκαν άμεσα προς χρήση άνω των 250 εξειδικευμένων κλινών ΜΕΘ οι οποίες αποτελούν δωρεές τρίτων προς το Υπουργείο Υγείας.

Ταυτόχρονα η εταιρεία έχοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης παρείχε η ίδια δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας 18 εξειδικευμένες κλίνες ΜΕΘ, υποστηρίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης του εθνικού μας συστήματος υγείας.

Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό της παρείχε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες μεταφοράς και εγκατάστασης στα νοσοκομεία προορισμού καθώς και της εκπαίδευσης του ιατρο – νοσηλευτικού προσωπικού προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα και σωστά ο εξοπλισμός, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και διασφαλίζοντας την δημόσια υγεία.

Η εταιρία η οποία στηρίχθηκε από το ΕΠΑνΕΚ, συνέβαλε και αυτή στην μεγάλη εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης.

Ιστοσελίδα Επιχείρησηςwww.psiliakos.gr/el/


 

Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών Δομικής Χρήσης / Μεταποίηση και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών Δομικής Χρήσης ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης και στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό 59.208,31 ευρώ.

Η επένδυση αποσκοπεί τόσο στο μηχανολογικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης όσο και στην προώθηση των πωλήσεων. Παράλληλα μέσω της επένδυσης επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και η  διαφοροποίηση των προϊόντων της υπάρχουσας παραγωγικής βάσης δημιουργώντας νέα καινοτομικά προϊόντα με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων.

Κριτήρια που καθιστούν το προτεινόμενο έργο καλή πρακτική αποτελούν η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας .

Ιστοσελίδα: https://www.pantazis-sa.gr/

 


Ιπποκράτειο Ιωαννίνων / Ένα πρότυπο διαγνωστικό κέντρο στον τομέα της βιοπαθολογίας

 

Το Ιπποκράτειο Ιωαννίνων είναι ένα σύγχρονο και πρότυπο διαγνωστικό κέντρο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού κέντρου και βιοπαθολογίας, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ειδικότερα, στην επιχείρηση λειτουργεί τμήμα ακτινοδιαγνωστικής με παροχές αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ψηφιακής ακτινογραφίας, CBCT πανοραμικο, μέτρησης οστικής πυκνότητας, triplex και υπερήχων, καθώς επίσης και τμήμα βιοπαθολογίας το οποίο διαθέτει αιματολογικό εργαστήριο, βιοχημικό – ορμονολογικό – ανοσολογικό εργαστήριο, μικροβιολογικό εργαστήριο και εργαστήριο μοριακής βιολογίας.

Το Ιπποκράτειο εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό έργου 224.641 ευρώ.

Με την υλοποίηση της επένδυσης και την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού η επιχείρηση προσφέρει νέες ιατρικές υπηρεσίες – εξετάσεις, εκσυγχρονίζεται λειτουργικά και αυξάνει την εξωστρέφειά της. Ο νέος ορθοτομοπαντογράφος και το ψηφιακό ασύρματο ακτινογραφικό μηχάνημα αποτελούν πρωτοπορία λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχων μηχανήματων στην υγειονομική περιφέρεια που εδρεύει το διαγνωστικό κέντρο. Στην επιχείρηση πραγματοποιείται το σύνολο σχεδόν των εξετάσεων ακτινοδιαγνωστικής, in vivo πυρηνικής ιατρικής με γ camera, μικροβιολογίας και βιοπαθολογίας.

Η επιχείρηση προμηθεύτηκε σύστημα ψηφιακής τρισδιάστασης πανοραμικής ακτινογραφίας οδόντων (ορθοτομοπαντογράφος) – CBCT, σύστημα ψηφιακού ανιχνευτή DR για εφαρμογές ψηφιακής ακτινογραφίας (ψηφιακό ασύρματο ακτινογραφικό μηχάνημα), σύστημα κλιματισμού, αερισμού και ανάκτησης θερμότητας σε χώρους που δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα (π.χ. στους χώρους του αξονικού και μαγνητικού τομογράφου), ενώ εγκατέστησε ένα υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου ρύθμισης της έντασης του φωτισμού, το οποίο θα συνδυάζει τον τεχνητό φωτισμό με τον φωτισμό ημέρας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια και να δημιουργείται ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Εφαρμόζει επιπλέον ένα ακόμη σύστημα διαχείρισης ποιότητας (διαθέτει ήδη ISO 9001:2008) κατά το πρότυπο ISO 15189:2012, το οποίο αφορά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια. Για την χορήγηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού διενεργείται μια αντικειμενική αξιολόγηση της λειτουργικής και τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου και διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και των αναλύσεων. Με αυτό τον τρόπο, ελέγχεται και πιστοποιείται και η τεχνική επάρκεια του κέντρου.

Με τη χρήση του εξοπλισμού εξασφαλίζεται πολύ σημαντική ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας και ακριβής επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας, με αποτέλεσμα την άριστη τελική αναπαραγωγή σε film, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Τέλος, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας μέσω των συστημάτων κλιματισμού και φωτισμού, η εταιρεία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, καθώς και στην ελάφρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το CO2 που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ιστοσελίδα: https://www.ippokratio.com/index.html

επιστροφή