ΑμεΑ
30/06/2021

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παιχνιδόσωμα – Εμψύχωση και διευκόλυνση ομάδων μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής

To Παιχνιδόσωμα είναι ένα Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης και Έκφρασης (Κ.Β.Ε.Ε.Π), το οποίο παρέχει προγράμματα, που απευθύνονται σε ενήλικες με συνεδρίες προσωποκεντρικής συμβουλευτικής. Η βιωματική εκπαίδευση δημιουργεί ενεργητικές διαδικασίες μάθησης, ενθαρρύνει τα παιδιά και τους ενήλικες να σκέπτονται, να κρίνουν, να νοηματοδοτούν και εν τέλει εισάγει μία πραγματικότητα στην οποία μικροί και μεγάλοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι γίνονται συνερευνητές και συμμαθητεύουν. Στη βάση αυτού του πνεύματος, η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες που συνίστανται στη διευκόλυνση του ανθρώπου να διαχειριστεί ζητήματα που τον αφορούν και τα οποία μπορεί να αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του, όπως οι σχέσεις του με τους άλλους, η διαχείριση συναισθημάτων, η στήριξη σε περιόδους αλλαγών, η επικοινωνία, η προσωπική εξέλιξη κ.ά.

Το Παιχνιδόσωμα αποτέλεσε μία νέα καινοτόμο επιχείρηση, η οποία χρηματοδοτήθηκε για την ίδρυσή της το 2017 από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 59.517,31 ευρώ. Η επιχείρηση αναπτύχθηκε γρήγορα εμφάνισε σταθερά ανοδική τάση του κύκλου εργασιών της.

Η χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ συνέβαλε ταυτόχρονα στο να ανταπεξέλθει η επιχείρηση στην δύσκολη οικονομικά περίοδο της πανδημίας COVID-19 και να διατηρήσει το πελατολόγιό της με ταυτόχρονη ποσοτική και ποιοτική αύξηση αυτού.  Ένα επιπλέον όφελος που προκύπτει από την υλοποίηση του έργου μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από την ίδρυσή της εργάστηκαν στην επιχείρηση 3 άτομα πλήρους απασχόλησης, 2 άτομα μερικής απασχόλησης, 12 εκπαιδευτές/εισηγητές & 5 συνεργάτες στο marketing & στα οικονομικά.

Αναφορικά με την διάσταση της καινοτομίας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιχείρηση είναι από τους πρώτους φορείς που εισήγαγε με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική εφαρμογή, την Εμψύχωση και Διευκόλυνση Ομάδων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η μεθοδολογία που εμπνεύστηκε, σχεδίασε και έθεσε σε πρακτική εφαρμογή η ιδρύτρια της επιχείρησης, Κατερίνα Μπάστα, ονομάζεται «Παιχνιδόσωμα», όπως και ο ομώνυμος φορέας. Η μελέτη πάνω στη μεθοδολογία «Παιχνιδόσωμα» έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Ψυχολογικών Επιστημών του Strathclyde.

Το πεδίο δράσης της επιχείρησης επικεντρώνεται σε έναν διπλό στόχο, ο οποίος αφορά: α) τον σχεδιασμό και υλοποίηση δικών της καινοτόμων και εξατομικευμένων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα/πελάτη, με στόχο την ένταξη των εργαλείων Εμψύχωσης & Διευκόλυνσης Ομάδων και β) την εκπαίδευση ανθρώπων που θέλουν να υλοποιήσουν δικές τους νέες ιδέες στον χώρο της τέχνης, της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και των επιχειρήσεων. Προτείνει μια διαφορετική βιωματική διαδικασία, με εργαλείο το παιχνίδι και ενσώματες δραστηριότητες, βασιζόμενη στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο του Rogers.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δικαιούχος του έργου: «Η Αξιοποίηση της επιδότησης, συνείσφερε τα μέγιστα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης στον κλάδο της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης».

Ιστοσελίδα: paixnidoswma.gr

 


Smathi – Έξυπνη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών Internet of Things

 

Η Smathi είναι μία start-up εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και κατασκευή Internet of Things ΙοΤ -και όχι μόνο- ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές που κατασκευάζει η εταιρία προορίζονται για τη διαχείριση Smart Homes, όπως οικίες, γραφεία, τουριστικά καταλύματα, καθώς επίσης και για τη χρήση και οργάνωση σε χώρους στάθμευσης και θερμοκηπίων.

Η Smathi χρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 59.937,04 ευρώ.

Οι smart homes συσκευές που παράγει η εταιρεία αφορούν τη διαχείριση συσκευών που λειτουργούν με υπέρυθρες, όπως κλιματιστικά και τηλεοράσεις, την καταγραφή των συνθηκών του περιβάλλοντος  (θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα αέρα, CO2), την καταγραφή της κατάστασης των κουφωμάτων, τον έλεγχο ρολών παραθύρων και τον έλεγχο του εναλλασσόμενου ρεύματος με την καταγραφή της κατανάλωσης και τον εντοπισμό βλαβών σε ηλεκτρικές συσκευές.

Οι παραπάνω συσκευές είναι low power και long range, έχουν δηλαδή τη δυνατότητα ασύρματης λήψης ενημερώσεων και ο χρήστης μπορεί να τις ελέγξει από οποιονδήποτε browser, ακόμα και αν δεν υπάρχει διαδίκτυο ή ούτε καν τοπικό δίκτυο.

Επιπλέον, το σύστημα ελέγχου των χώρων στάθμευσης μπορεί να εγκατασταθεί σε μια οικιακή γκαραζόπορτα ή ακόμα και σε έναν πολύ μεγάλο χώρο στάθμευσης. Αποτελείται από συστήματα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων active radio frequency identifications (RFIDs), τα οποία τοποθετούνται στα οχήματα και τον σταθμό βάσης που ελέγχει την μπάρα ή τη γκαραζόπορτα, η οποία ανοίγει αυτόματα όταν την προσεγγίζει το όχημα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαχείριση του συστήματος μπορεί να γίνει αναλυτικά ανά όχημα από Web UI, online ή και offline.

Σημαντική είναι και η συμβολή του συστήματος ελέγχου των θερμοκηπίων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης, σκίασης, ύδρευσης, ενώ παράλληλα μπορεί να καταγράφει τις εσωτερικές συνθήκες και τις συνθήκες της καλλιέργειας, ώστε να μπορεί να προβεί αποτελεσματικά στις απαραίτητες ενέργειες.

To Hardware όλων των πρωτοτύπων σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με εργοστασιακές προδιαγραφές εξ ολοκλήρου στην εταιρία. Οι εφαρμογές cloud για τη διαχείριση των συσκευών λειτουργούν σε κατανεμημένο σύστημα υπολογιστών της εταιρίας, ενώ για την ασφάλεια χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση σε όλους τους ενδιάμεσους κόμβους, από τον browser του χρήστη μέχρι την τελική συσκευή. Οι ηλεκτρονικές συσκευές, τα συστήματα και τα μηχανήματα που κατασκευάζονται καθιστούν δυνατή την ευκολότερη και πιο αποδοτική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των ιδιωτών, ερευνητών, καλλιεργητών, αλλά και των επιχειρηματιών γενικότερα.

Οι τεχνικές και τα μηχανήματα ταχείας πρωτοτυποποίησης που σχεδίασε η εταιρία για την κάλυψη αρχικά δικών της αναγκών, όπως 3D Printers, μηχανές χάραξης και κοπής υλικών Computerized Numerical Control (CNCs), Pick and Place δίνουν τη δυνατότητα σε άλλες εταιρίες και ερευνητικά ιδρύματα που σχεδιάζουν ηλεκτρονικές συσκευές να επιταχύνουν τη διαδικασία της πρωτοτυποποίησης και να κατασκευάζουν μόνες τους τις συσκευές τους. Το γεγονός ότι με τα μηχανήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να  κατασκευάζουν τις συσκευές τους in–house, χωρίς να εξαρτώνται από κάποιο εργοστάσιο, επιτρέπει να πραγματοποιούνται μικρής κλίμακας παραγωγές που αλλιώς θα ήταν οικονομικά ασύμφορες.

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση αρκετών φοιτητών του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αποτέλεσμα τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε η ευκαιρία αξιοποίησης των εκπαιδευτικών τους γνώσεων για την εφαρμογή και την επίλυση πραγματικών και δύσκολων προβλημάτων. Κάποιοι από τους φοιτητές συνέχισαν να εργάζονται για την εταιρία και μετά τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης. Ταυτόχρονα εργάστηκαν και άλλοι νέοι της τοπικής κοινωνίας σε εξειδικευμένες θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Μιλώντας για την εμπειρία της συμμετοχής του στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ, ο δικαιούχος ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο όφελος από το πρόγραμμα ήταν το γεγονός ότι με έβαλε στην διαδικασία να λειτουργήσω πρακτικά σαν επιχειρηματίας και όχι μόνο σαν ερευνητής».

Ιστοσελίδα: smathi.com

 


VIGOR – Μία νεοφυής επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό στην αγορά των ανελκυστήρων

Η VIGOR είναι μια βιομηχανική εταιρεία με τεχνικό προσανατολισμό, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων. Ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από δύο νέους ανθρώπους, που αξιοποίησαν τις τεχνικές και εκπαιδευτικές τους γνώσεις και κατάφεραν να δημιουργήσουν μία επιχείρηση με παραγωγικό αντικείμενο (κατασκευή ανελκυστήρων), η οποία σήμερα χαρακτηρίζεται από έντονο εξαγωγικό και καινοτόμο προσανατολισμό σε μία ιδιαίτερα απαιτητική αγορά. Η εταιρεία κατασκευάζει προϊόντα, ενσωματώνοντας πολλά καινοτόμα στοιχεία, σε σχέση με τα μοντέλα που ήδη είναι διαθέσιμα στην αγορά, ενώ παράλληλα πετυχαίνει αποτελεσματικά την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Λόγω της δομής της, η VIGOR είναι εξαιρετικά ικανή στο σχεδιασμό οποιουδήποτε τυπικού ή προσαρμοσμένου ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του τελικού πελάτη.

Η υλοποίηση του έργου μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 59.909,61 ευρώ, συνέβαλλε καθοριστικά στη δημιουργία της επιχείρησης και στη μετέπειτα πραγματοποίηση σημαντικών παραγωγικών επενδύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή της, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και αγορά.

Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 με αντικείμενο την κατασκευή ηλεκτρικών ανελκυστήρων, σχεδιάζοντας το πλαίσιο ανάρτησης, το πλαίσιο αντιβάρου και τα λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα (βάση μηχανής, στηρίγματα, βάσεις επικαθήσεων κτλ.) και  συμπληρώνοντας τις παραγγελίες της με εξαρτήματα, τα οποία προμηθεύεται από συνεργαζόμενες εταιρείες. Στα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνονται, εκτός από τον τυπικό υδραυλικό και ηλεκτροκίνητό ανελκυστήρα, ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (υδραυλικοί και ηλεκτροκίνητοι), οικιακός ανελκυστήρας, ανελκυστήρας φορτίων, καθώς και διάφοροι άλλοι ειδικοί τύποι ανελκυστήρων.

O σχεδιασμός των διαφόρων μοντέλων ανελκυστήρων περιέχει πολλά καινοτόμα στοιχεία, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

1) Χρήση σύγχρονων κινητήρων χωρίς κιβώτιο μετάδοσης κίνησης.
2) Έλεγχος της κίνησης με χρήση ρυθμιστών στροφών.
3) Χρήση αποδοτικών ελεγκτών (πλακέτα) με λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας.
4) Τοποθέτηση τροχαλιών και συστήματος πέδησης ανάγκης, στην περίπτωση μηχανικών ανελκυστήρων έμμεσης ανάρτησης στο κάτω μέρος του θαλάμου με σχεδιασμό τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνονται οι μειωμένες απαιτούμενες διαστάσεις φρεατίου.
5) Χρήση υλικών χαμηλής τριβής ολίσθησης για την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και για την μείωση του θορύβου και των κραδασμών, συντελώντας με τον τρόπο αυτό σε αύξηση της ποιότητας κίνησης.
6) Χρήση αλυσίδας αντιστάθμισης για μείωση του απαραίτητου φορτίου κινητήρα ανέλκυσης, με ταυτόχρονη απαίτηση κινητήρα μικρότερης ονομαστικής ισχύος, στοιχείο που συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
7) Ανάπτυξη προϊόντος με σκοπό το ελάχιστο απόβαρο. Για την επίτευξη αυτού επιλέγονται υλικά μικρής πυκνότητας. (π.χ. πλαστικές τροχαλίες αντί για μαντεμένιες).

Μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», η Vigor υλοποίησε με επιτυχία το επενδυτικό της σχέδιο, καλύπτοντας σημαντικές δαπάνες κατά τα πρώτα βήματά της, όπως τα έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, η δημιουργία ιστοσελίδας προσβάσιμης στα ΑμεΑ, η έκδοση προωθητικού υλικού, ο μηχανογραφικός εξοπλισμός, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός, που ήταν απαραίτητα για την διαδικασία παραγωγής (π.χ. ηλεκτρικός πάλαγκος, γερανοζυγοί, κ.λ.π.) και το κόστος μισθοδοσίας και πρόσληψης υπαλλήλου. Συγκεκριμένα, όταν ολοκληρώθηκε η επένδυση η εταιρεία απασχολούσε ήδη 4 άτομα. Η εταιρεία σήμερα έχει αναπτυχθεί σημαντικά και ο εξαγωγικός της χαρακτήρας υπερβαίνει το 85%. Παράλληλα, απασχολεί 18 άτομα και εξάγει σε χώρες, όπως η Ρωσία και η Γερμανία, αναπτύσσοντας ένα σημαντικό δίκτυο αντιπροσώπων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ωφελούμενοι της Δράσης: «H συμβολή του ΕΠΑνΕΚ, μέσω της Δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” ήταν καθοριστική, καθώς με τη ληφθείσα ενίσχυση δημιουργήθηκε η επιχείρηση και μπήκαν οι βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή της στον κλάδο κατασκευής ανελκυστήρων, με έντονη παρουσία στη διεθνή αγορά και με θετικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα, στην τοπική οικονομία και αγορά, στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης». 

Ιστοσελίδα: vigorteq.com


 

HAM Systems: Καινοτόμος εταιρεία απομακρυσμένης διαχείρισης ηλεκτρικών συσκευών της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

 

Η HAM Systems είναι μια Internet-of-Things εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας με τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων για κάθε επιχείρηση, από πολύ μικρή έως πολύ μεγάλη, αποτελώντας έναν ουσιαστικό «συνεργάτη στο διαδίκτυο των πραγμάτων».

Η εταιρεία, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και λογισμικού, αποτέλεσε αρχικά την επιχειρηματική πρωτοβουλία της συνεργασίας δύο νέων ανθρώπων και ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη συμβολή της χρηματοδότησης από τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 58.705,95 ευρώ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικαιούχος “Η δράση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας μας βοήθησε να μετατρέψουμε τις γνώσεις που λάβαμε από το Πανεπιστήμιο σε επιχειρηματική δραστηριότητα!”.

Τα καινοτόμα προϊόντα και το λογισμικό της HAM έχουν αναπτυχθεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τα σχόλια των πελατών της εταιρείας. Η HAM ειδικεύεται στην Απομακρυσμένη Διαχείριση Ενέργειας με μια εύκολη στη χρήση, διασυνδεδεμένη πλατφόρμα, που αποτελείται τόσο από λογισμικό (ιστότοπος/εφαρμογή) όσο και από υλικό (συσκευές), με τα οποία ο χρήστης μπορεί να ελέγχει εξ αποστάσεως οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και να διαχειρίζεται απομακρυσμένα την επιχείρησή του.

Η δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχου των ηλεκτρικών συσκευών συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν μεγάλη αξία στους χρήστες της HAM είναι:

α) ο τηλεχειρισμός οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής μέσω διαδικτύου
β) η μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
γ)η ισχυρή και εύκολη στη χρήση εφαρμογή για Android και iOS
δ) ο προγραμματισμός με βάσει χρονικών ορίων
ε) οι ενσωματωμένοι κανόνες If-This-Then-That και αυτοματισμοί
στ) οι άμεσες ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις μέσω push, email, SMS και τηλεφωνικών κλήσεων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι έξυπνες συσκευές της HAM συνδέονται στο δρομολογητή Wi-Fi και είναι αυτόνομες.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της HAM, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας και να λαμβάνει κάθε στιγμή χρήσιμες πληροφορίες.  Οι επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση του λογισμικού και των πληροφοριών που προσφέρονται, μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιστοσελίδα: hamsystems.eu 

Mediterranean Escargots / Ελληνική εταιρία επεξεργασίας σαλιγκαριών

Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε για τη δημιουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας σαλιγκαριών και αυγών σαλιγκαριών. Τα τελικά παραγόμενα προϊόντα είναι τυποποιημένα γεύματα με βάση το κρέας των σαλιγκαριών και συσκευασμένο χαβιάρι με αυγά σαλιγκαριών έτοιμο προς κατανάλωση.

Το έργο έχει υλοποιηθεί σε μεγάλο μέρος μέσω της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019. Η επιχείρηση έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με επιχείρηση στο εξωτερικό ενώ ήδη συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού.  Έχει επίσης καταγραφεί ως Success Story στο Δίκτυο Enterprise Europe Network.

Η υλοποίηση της επένδυσης γίνεται σε οικογενειακή κτηριακή εγκατάσταση με την κατάλληλη διαμόρφωσή της για παρασκευαστήρια επεξεργασίας σαλιγκαριών και των προϊόντων τους. Ο χώρος παρασκευαστηρίου εξοπλίστηκε με τα αναγκαία μηχανήματα που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας σχετίστηκε άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του επενδυτή και βασίστηκαν στην πολύχρονη εμπειρία του πάνω στο συγκεκριμένα αντικείμενο.

Στόχος υπήρξε η δημιουργία μιας ελληνικής εταιρίας delicatessen τροφίμων, που θα χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές παραγωγής με τελικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανταγωνιστικά στην διεθνή αγορά. Βασική ιδέα είναι η παραγωγή μεταποιημένων σαλιγκαριών χαμηλής θερμικής επεξεργασίας, χωρίς την προσθήκη μέσων όξυνσης ή συντήρησης. Για το σκοπό αυτό εισάγονται νέες τεχνικές μεταποίησης και συντήρησης με στόχο την διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρέατος των σαλιγκαριών και την παραγωγή προϊόντων με γευστικά χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν το «φρέσκο».

Τα τελικά προϊόντα θα τυποποιούνται σε συσκευασίες που θα δίνουν τη δυνατότητα «ιχνηλασιμότητας», τη δυνατότητα, δηλαδή, εύρεσης της προέλευσης των σαλιγκαριών, ώστε μέσω internet να μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει τον τόπο και τον χώρο εκτροφής των ζώων καθώς και την μεθοδολογία παραγωγής τους.

Ταυτόχρονα, θα δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης του εκτροφείου με αναφορές στον πολιτισμό, την κουλτούρα, το φυσικό περιβάλλον, τα παραγόμενα προϊόντα της περιοχής και τις γαστριμαργικές παραδόσεις.  Κάθε συσκευασία θα είναι και ένα διαφορετικό “ταξίδι” στον ελληνικό πολιτισμό και στην ελληνική φύση. Εκτός από τα προϊόντα με σαλιγκάρια, δημιουργούνται προϊόντα με τα αυγά σαλιγκαριών, το χαβιάρι σαλιγκαριών (Γαλλικό χαβιάρι), με υψηλή προστιθέμενη αξία και μικρό ανταγωνισμό στην διεθνή αγορά.

Τα προϊόντα σχεδιάζονται με εξωστρεφή προσανατολισμό: υπολογίζεται ότι, τουλάχιστον το 80% της παραγωγής θα διατεθεί σε αγορές του εξωτερικού και το 20% στην ελληνική αγορά.

Ιστοσελίδα: https://mediterraneanescargots.com/

Δείτε την προβολή του έργου στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF+)   


Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) στην υπηρεσία της μάχης κατά του κορονοιού

 

Η εταιρεία TED3D με έδρα τον Βόλο, δραστηριοποιείται στην τρισδιάστατη εκτύπωση (3d Printing) ή αλλιώς στην προσθετική κατασκευή.  Διαθέτει μακρόχρονη ειδίκευση στον τομέα του 3D και του φωτορεαλιστικού σχεδιασμού σε καινοτόμες και πρωτοποριακές κατασκευές μέσα από τη συμμετοχής της σε διάφορα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήρι Κατασκευών, Business Plan του Media Hub) και έχει λάβει την 2η θέση στο Διαγωνισμό Σχεδιασμού Θέσεων Στάθμευσης Ποδηλάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η 3D εκτύπωση αποτελεί μια τεχνολογία – διαδικασία, με πολλές προοπτικές και εφαρμογές, η οποία καθιστά δυνατή τη δημιουργία αντικειμένων μέσω πολλαπλών αλλεπάλληλων στρώσεων υλικού, συνήθως πολύ μικρότερων του ενός χιλιοστού, με τη συνεργασία εξαιρετικά προηγμένων τόσο μηχανημάτων, όσο και λογισμικών συστημάτων.

Για την 3D εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών υλικά, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, όπως το PLA (Poly Lactic Acid) Θερμοπλαστικό (Fused Deposition Modeling) το οποίο είναι ένα βιοδιασπώμενο θερμοπλαστικό και φιλικό προς το περιβάλλον, το ΑBS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Θερμοπλαστικό (Fused Deposition Modeling) είναι ένα από τα πιο κοινά είδη πλαστικών στη βιομηχανία κατασκευής προϊόντων, το Nylon, Laywood, Ninja Flex και το laywood το οποίο προέρχεται από ανακυκλώσιμο ξύλο και μας δίνει της εικόνα του ξύλινου αντικειμένου.

Μερικά από τα πιο βασικά καινοτόμα προϊόντα της TED3D τα οποία που έχουν ήδη σχεδιαστεί, κοστολογηθεί και είναι άμεσα προς παραγωγή είναι:

 • 3Dεκτύπωση αρχιτεκτονικών μακετών
 • 3D metal joints: πρότυποι ειδικοί μεταλλικοί σύνδεσμοί και αγκύρια από carbon-filament για ισχυρές μεταλλικές κατασκευές
 • 3D blocks: αφορά δομικό υλικό με υψηλό δείκτη μόνωσης
 • 3D casts: νάρθηκες για μυοσκελετικές κακώσεις custom made για τον κάθε ασθενή
 • 3D kinisio support: κινισιο-κηδεμόνας που αντικαθιστά το kinisiotape και τον συμβατικό κηδεμόνα
 • 3D dental: οδοντοτεχνικά βοηθήματα παντός τύπου από ειδικά εγκεκριμένα και πιστοποιημένα bio-inks για γέφυρες, προσθήκες, κ.τ.λ.
 • 3D food box: ειδικά κιβώτια και συσκευασίες τροφίμων από ειδικό πιστοποιημένο filament

Μέσα από την προσφορά των παραπάνω προϊόντων στόχος είναι η μείωση του κόστους, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του χρόνου αναμονής και του χρόνου απόκτησής τους και η δυνατότητα τροποποίησης των ζητούμενων προϊόντων με πολύ μικρότερο κόστος.

Με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη εξασφαλίσει μερίδιο των πωλήσεων των καινοτόμων προϊόντων του, χάρη στη στρατηγική συνεργασία με 8 εταιρείες σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, έχοντας υπογράψει σχετικά προσύμφωνα.

Η ΤΕD3D, είναι δικαιούχος της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με Π/Υ επένδυσης 60.000 ευρώ.

Η εταιρεία έχει μεγάλη προοπτική εξέλιξης καθώς ο τομέας αυτός είναι ακόμα σε εμβρυικό στάδιο στην ελληνική αγορά αλλά η σχετική τεχνολογία παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο το τελευταίο διάστημα.

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι στο πλαίσιο της δύσκολης συγκυρίας που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας του COVID-19, η TED3D προέβη  σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Νοσοκομείο Βόλου και ως και τις 07/04/2020,  έχει παράγει και δωρίσει σε όλη την Ελλάδα, σε φορείς όπως, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ, αστυνοµία, λιµενικό, και στρατό, πάνω από 4.500 ασπίδες προστασίας προσώπου.   

Η ασπίδα είναι πολλαπλών χρήσεων και αποστειρώνεται με ήπια αποστειρωτικά (αλκοολούχα, χλωριούχα, γλυκερίνες, σα̟πούνια, κλιβάνους UV) ενώ η δυνατότητα παραγωγής από το CNC μηχάνημα ̟που είχε παραχωρηθεί από την TED3D για 24ωρη χρήση από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει  25-30 ασπίδες προστασίας προσώπου σε 1 ώρα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης ασ̟πίδας προστασίας προσώ̟που είναι τα παρακάτω:

 1. έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί α̟πό διάφορες πανεπιστημιακές κλινικές και τμήματα επειγόντων ̟πριν ξεκινήσει η μαζική παραγωγή της καλύπτοντας όλο το εμπρόσθιο, πλάγιο και  άνω μέρος του προσώπου, προστατεύοντας τους βλεννογόνους και σε συνδυασμό με μια μάσκα προστατεύει ακόμα περισσότερο τα άτομα που τη χρησιμοποιούν
 2. η αντοχή της λόγω του ανθεκτικού βιοσυμβατού υλικού της
 3. οι πολλαπλές χρήσεις της,
 4. ο μεγάλος αριθμός ασπίδων που μ̟πορούν να κατασκευαστούν σε μία ώρα σε αντίθεση με άλλες μεθόδους παραγωγής που χρησιμο̟ποιούν και τεχνολογίες 3d printing.

Ιστοσελίδα επιχείρησηςhttps://ted3d.gr

Facebookhttps://www.facebook.com/TED3D/

YoutubeΔωρεά ασπίδων προστασίας προσώπου απο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην ΕΛΑΣ

 

 

επιστροφή