ΑμεΑ
08/12/2022

8η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 9.v.1.1-a "Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο."

Δείτε εδώ.

08/12/2022

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων για τη δράση «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ.

09/11/2022

7η τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για τη δράση 9.v.1.1-a "Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο."

Δείτε εδώ.

03/11/2022

Έγκριση 3ης έκδοσης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Δείτε εδώ.

05/10/2022

Αίτημα Τροποποίησης – Αίτημα Προκαταβολής - Αίτημα Ελέγχου (Ενδιάμεσου & Τελικού) και Απογραφικά Δελτία Εισόδου/Εξόδου για τη Δράση "Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα"

Προς ενημέρωση των δικαιούχων της δράσης «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα», από Δευτέρα 03/10/2022 είναι διαθέσιμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων οι ενέργειες υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης, υποβολής Αιτήματος Προκαταβολής και Αιτημάτων Ελέγχου (Ενδιάμεσου & Τελικού) και τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου/Εξόδου.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των δικαιούχων και την αποφυγή λαθών θα προτείναμε προγενέστερα της οποιασδήποτε ενέργειας να συμβουλεύεστε την ισχύουσα πρόσκληση της Δράσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εν συνεχεία αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μαζί με τα συνοδευτικά τους έγγραφα, στα γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

Τέλος, για την υλοποίηση της δράσης, οι δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 καθώς και στον Επικοινωνιακό οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

20/09/2022

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ενστάσεων για τη Δράση 9.v.1.1-a «Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

Δείτε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 4 σελίδες   Next Last
επιστροφή