ΑμεΑ
22/06/2021

2η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την υποβολή προτάσεων στη δράση "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου"

Δείτε εδώ.

22/06/2021

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στη δράση "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου"

Δείτε εδώ.

02/06/2021

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στη δράση "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου"

Δείτε εδώ.

28/05/2021

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις στη δράση "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου"

Δείτε εδώ.

23/04/2021

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση "Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου"

Δείτε εδώ.

επιστροφή