ΑμεΑ
07/12/2021

10η Τροποποίηση της Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Δείτε εδώ

24/11/2021

Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας"

Δείτε εδώ

29/10/2021

9η Τροποποίηση της Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Δείτε εδώ

30/09/2021

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικoύ 1-3/9/21 και 2-6/9/21 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση "Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας"

Δείτε εδώ

27/08/2021

8η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Δείτε εδώ

30/06/2021

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας"

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή