ΑμεΑ
20/05/2022

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας - Σηματοδότηση για τη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

Δείτε εδώ

20/05/2022

Ανακοίνωση προς τους δικαιούχους της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

Δείτε εδώ

28/02/2022

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Δείτε εδώ την πρόσκληση της Δράσης και τροποποιήσεις αυτής

31/12/2021

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

Δείτε εδώ

31/12/2021

Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση για τη δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”

Δείτε εδώ

31/12/2021

Επικύρωση του πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων που υποβλήθηκαν στην πρόσκληση για τη δράση “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών”

Δείτε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή