ΑμεΑ
23/12/2021

9η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου"

Δείτε εδώ

29/10/2021

8η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου"

Δείτε εδώ

23/09/2021

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου"

Δείτε εδώ

25/08/2021

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για τη δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

Δείτε εδώ

28/07/2021

Απόφαση επί των ενστάσεων που υπεβλήθησαν κατά των αποφάσεων απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δείτε εδώ

14/05/2021

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου"

Δείτε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή