ΑμεΑ
23/05/2022

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 122 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ

24/12/2021

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ

27/07/2021

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 122 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

Δείτε εδώ

26/07/2021

Ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 122 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ.

14/07/2021

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ενστάσεων της Δράσης "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ.

05/03/2021

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή