ΑμεΑ
07/02/2022

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ενστάσεων για τη Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Δείτε εδώ

27/01/2022

Έγκριση 1ης τροποποίησης συγκεντρωτικού πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ"

Δείτε εδώ

27/01/2022

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Δείτε εδώ

27/01/2022

Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ»

Δείτε εδώ

30/12/2021

Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ"

Δείτε εδώ

24/12/2021

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη δράση 1.δε.1 "Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ"

Δείτε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή