ΑμεΑ
27/12/2022

9η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη δράση "Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ.

03/11/2022

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της δράσης "Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ.

30/06/2022

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 1 Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Δείτε εδώ

30/06/2022

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης με την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα"

Δείτε εδώ

27/06/2022

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 1 Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

Δείτε εδώ

27/06/2022

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για την ένταξη κατόπιν αξιολόγησης ενστάσεων 3 Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού»

Δείτε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή