ΑμεΑ
28/05/2021

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 16/23-03-2021, 17/31-03-2021 και 18/12-05-2021 της Επιτροπής Ενστάσεων

Δείτε εδώ.

11/05/2021

Απόφαση έγκρισης των Πρακτικών 13/01-02-2021 έως 15/03-03-2021

Δείτε εδώ.

26/04/2021

Απόφαση έγκρισης των Πρακτικών 05/23-11-2020 έως 12/18-01-2021

Δείτε εδώ.

12/02/2021

Απόφαση έγκρισης των Πρακτικών 1/13-10-2020, 02/22-10-2020, 03/03-11-2020 και 04/18-11-2020

Δείτε εδώ.

05/08/2020

Απόφαση Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση"

Δείτε εδώ την απόφαση.

επιστροφή