ΑμεΑ
06/04/2022

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ενστάσεων για τη Δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε εδώ

09/03/2022

Ένταξη Πράξης Κρατικής Ενισχύσεως στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΑΑ ΠΑΤΡΑΣ»

Δείτε εδώ

09/03/2022

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε εδώ

23/02/2022

Έγκριση συγκεντρωτικού πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.β.1.1 "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Δείτε εδώ

16/12/2021

Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε εδώ

07/07/2021

Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση 2.β.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή