ΑμεΑ
13/04/2022

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2β

Δείτε εδώ την απόφαση

03/03/2022

Απόφαση επικύρωσης του συμπληρωματικού Πίνακα κατάταξης κατόπιν Αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2β

Δείτε εδώ

 

28/02/2022

Απόφαση επικύρωσης του Πρακτικού Αξιολόγησης ενστάσεων για τη δράση 2β

Δείτε εδώ

25/11/2021

1η Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πινάκες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) για τη δράση 2β

Δείτε εδώ

10/11/2021

Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πινάκες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) για τη δράση 2β

Δείτε εδώ

15/06/2021

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2β

Δείτε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 3 σελίδες   Next Last
επιστροφή