ΑμεΑ
12/11/2021

Ανάκληση ισχύος Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.2.

Δείτε εδώ

06/07/2021

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.2.

Δείτε εδώ

05/10/2020

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.2.

Δείτε εδώ την απόφαση

08/09/2020

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.2.

Δείτε εδώ την απόφαση.

21/07/2020

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.2.

Δείτε εδώ την απόφαση 

21/07/2020

Έγκριση αρχείου συχνών ερωτήσεων απαντήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.2.

Δείτε εδώ την απόφαση 

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή