ΑμεΑ
23/12/2021

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1.

Δείτε εδώ

21/12/2021

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1.

Δείτε εδώ

10/12/2021

Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πινάκες Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1.

Δείτε εδώ

06/07/2021

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1.

Δείτε εδώ

05/10/2020

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1.

Δείτε εδώ την απόφαση

08/09/2020

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης 3.a.1.

Δείτε εδώ την απόφαση.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή