ΑμεΑ
04/11/2021

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων γαι τη δράση "Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους"

Δείτε εδώ την απόφαση

18/11/2020

1η Απόφαση Ένταξης πράξεων στη δράση "Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

15/09/2020

Απόφαση έγκρισης του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την Απόφαση.

03/09/2020

Απόφαση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ένστασης.

Δείτε εδώ.

17/08/2020

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη Δράση "Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους"

Δείτε εδώ.

13/08/2020

Απόφαση έγκρισης του υπ’ αριθμ. 5/7-8-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή