ΑμεΑ
13/05/2020

Ανάκληση της Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Δείτε εδώ.

27/12/2019

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 2/13-11-2019

Δείτε εδώ.

08/08/2019

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 1/17-07-2019

Δείτε εδώ.

14/05/2019

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

αρχείο

επιστροφή