ΑμεΑ
05/05/2020

Ανάκληση της Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Δείτε εδώ την απόφαση

03/02/2020

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο2/11.10.2019

Δείτε εδώ την απόφαση.

20/11/2019

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο3/04.11.2019

Δείτε εδώ την απόφαση.

22/07/2019

Αποδοχή Πρακτικού Νο1/07.06.2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Δείτε εδώ την απόφαση

05/03/2019

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

Δείτε εδώ.

επιστροφή