ΑμεΑ
07/05/2020

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Δείτε εδώ.

29/04/2020

1η Τροποποίηση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Δείτε εδώ.

02/04/2020

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Δείτε εδώ το αρχείο FAQ'S.

10/03/2020

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Δείτε εδώ.

28/02/2020

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη Δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης»

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 και την Επενδυτική Προτεραιότητα 2b.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 12/3/2020 ώρα 13:00 π.μ. έως και την καταληκτική ημερομηνία 12/5/2020 ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση.

Δείτε εδώ συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης.

επιστροφή