ΑμεΑ
03/07/2019

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Δείτε την Πρόσκληση και τα συνημμένα αρχεία.

25/06/2019

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων γαι τη δράση "Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους"

Δείτε εδώ την απόφαση.

21/03/2019

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ"

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

επιστροφή