ΑμεΑ
01/03/2019

Πρόσκληση υποβολή προτάσεων στη Δράση “Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΠΜΜΕ εμπορίου & παροχής υπηρεσιών”

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

27/02/2019

Πρόσκληση υποβολή προτάσεων στη Δράση “Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας”

Δείτε εδώ περισσότερα.

επιστροφή