ΑμεΑ
30/03/2020

Αναστολή προθεσμιών σε δράσεις του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

επιστροφή