ΑμεΑ
23/01/2020

Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο "Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2.)"

Δείτε εδώ την Πρόσκληση.

επιστροφή