ΑμεΑ
13/05/2020

Ανάκληση της Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ.

05/11/2019

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 2/19-09-2019

αρχείο

22/02/2019

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 1/21-12-2018

αρχείο

18/09/2018

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης των ενταγμένων Πράξεων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ

 

 

επιστροφή