ΑμεΑ
25/05/2022

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Δείτε εδώ

20/04/2022

7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε εδώ

22/12/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Δείτε εδώ

02/12/2021

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε εδώ

23/11/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Δείτε εδώ

27/08/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Δείτε εδώ

First Previous  Εμφάνισε 1 από 7 σελίδες   Next Last
επιστροφή