ΑμεΑ
23/12/2020

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 9/12-11-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την Απόφαση.

30/10/2020

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 8/05-10-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

28/07/2020

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 7/07-07-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση

24/07/2020

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 6/11-03-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

19/12/2019

Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 5/11-12-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

04/10/2019

1η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων

Δείτε εδώ την απόφαση.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 2 σελίδες   Next Last
επιστροφή