ΑμεΑ
19/01/2024

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ.

18/10/2023

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 39 επιχειρηματικά σχέδια από τη δράση "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ.

20/09/2023

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια από τη δράση "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ.

19/05/2023

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια από τη δράση "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ.

22/12/2022

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο από τη δράση "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ

15/12/2022

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο από τη δράση "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 10 σελίδες   Next Last
επιστροφή