ΑμεΑ
15/04/2021

11η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Δείτε εδώ.

07/04/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο από τη δράση "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ.

05/03/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο από τη δράση "Επιχειρούμε Έξω"

Δείτε εδώ.

24/02/2021

10η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Δείτε εδώ.

10/12/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση "Επιχειρούμε Έξω", λόγω μη πλήρωσης προϋποθέσεων

Δείτε εδώ.

12/11/2020

12η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τη Δράση "Επιχειρούμε Έξω

Δείτε εδώ την απόφαση

First Previous  Εμφάνισε 1 από 9 σελίδες   Next Last
επιστροφή