ΑμεΑ
15/06/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ"

Δείτε εδώ.

13/05/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ"

Δείτε εδώ την απόφαση

07/04/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ"

Δείτε εδώ.

30/03/2021

Οριστικός Κατάλογος με Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων και τα μη Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

04/03/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ" - ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε εδώ.

24/02/2021

12η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 11 σελίδες   Next Last
επιστροφή