ΑμεΑ
26/05/2020

1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

20/05/2020

7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Σύμφωνα με την Απόφαση, εντάσσονται επιπλέον 408 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση. Ειδικότερα, 8 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 1η περίοδο υποβολών και 400 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 2η περίοδο υποβολών.

25/03/2020

Απόφαση Αναστολής Προθεσμιών σε Δράσεις Ενίσχυσης ΜΜΕ

Δείτε εδώ την Απόφαση.

17/03/2020

6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Σύμφωνα με την 6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (δείτε εδώ την Απόφαση), εντάσσονται επιπλέον 331 επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση. 

Ειδικότερα, 304 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, 11 στη δεύτερη περίοδο και 16 στην τρίτη περίοδο υποβολών.

19/02/2020

3η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

06/02/2020

5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για τη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)»

Ανακοινώθηκε η 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον 628 επιχειρηματικα σχέδια/πράξεις στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης.

Ειδικότερα, 534 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, 26 στη δεύτερη και 68 στην τρίτη περίοδο υποβολών.

Δείτε εδώ την Απόφαση.

 

First Previous  Εμφάνισε 1 από 7 σελίδες   Next Last
επιστροφή