ΑμεΑ
15/02/2022

Αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 114/04-02-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ

16/04/2021

2η Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ.

28/04/2020

Έγκριση των Πρακτικών Νο 90-91 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ την Απόφαση.

23/12/2019

Έγκριση των Πρακτικών Νο 88-89 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Στην Απόφαση συμπεριλαμβάνονται 43 επιχειρηματικά σχέδια που προχωρούν σε ένταξη, 75 επιχειρηματικά σχέδια για προσκόμιση, έως τις 21/02/2020, φυσικού φακέλου δικαιολογητικών ένταξης και 262 επιχειρηματικά σχέδια που παραμένουν απορριφθέντα.

Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά σε οριστική ένταξη επιχειρηματικών σχεδίων και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί αυτής.

22/10/2019

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Πατήστε εδώ

22/09/2016

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Πατήστε εδώ

επιστροφή