ΑμεΑ
02/10/2019

4η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση.

08/10/2018

3η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση

22/01/2018

2η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση

21/11/2017

Απόφαση αποδοχής πρακτικών 9/31.8.2017, 10/1.9.2017, 12/4.10.2017 και 13/5.10.2017

Δείτε εδώ την απόφαση

09/03/2017

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση

08/07/2016

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την απόφαση

επιστροφή