ΑμεΑ
14/10/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 2 επιχειρηματικά σχέδια στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ

04/10/2021

16η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ

23/09/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην Πρόκληση.

Δείτε εδώ

30/08/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ

03/08/2021

12η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Αναβάθμιση πολύ μικρών &μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές"

Δείτε εδώ την απόφαση 

26/07/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 13 σελίδες   Next Last
επιστροφή