ΑμεΑ
11/02/2016

Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της δράσης

επιστροφή