ΑμεΑ
10/05/2021

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

10/05/2021

Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την απόφαση

15/04/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 1 επιχειρηματικό σχέδιο της δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ.

11/03/2021

9η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την Απόφαση.

24/02/2021

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια της δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ.

07/12/2020

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης για 3 επιχειρηματικά σχέδια από τη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Δείτε εδώ την απόφαση.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 9 σελίδες   Next Last
επιστροφή