ΑμεΑ
02/03/2016

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Hotel Perinthos Sivris: Πρωτοποριακή Επένδυση για ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονομία

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής της Πράξης  «Πράσινος Τουρισμός» αποτέλεσε η περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων “Hotel Perinthos Sivris”  δυναμικότητας 48 δωματίων και 99 κλινών, βρίσκεται στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης και  πραγματοποίησε μια πρωτοποριακή επένδυση για την ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονομία της μονάδας.  

Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση, μέσω του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»,  την περίοδο 2011 - 2012, υλοποίησε με επιτυχία το επιχειρηματικό της σχέδιο προϋπολογισμού 256.327,95 ευρώ. Με την επένδυση αυτή, εγκατέστησε και λειτούργησε σύστημα θέρμανσης και ψύξης των χώρων της, κλειστού κυκλώματος, εκμεταλλευόμενη  την θερμότητα των γεωλογικών σχηματισμών, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό, δηλαδή με σύστημα αβαθούς γεωθερμίας. Επιπροσθέτως εγκατέστησε ηλιακούς συλλέκτες, αντικατέστησε τις λάμπες σε όλους τους χώρους με νέες εξοικονόμησης ενέργειας και τέλος εφάρμοσε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 140001:2004.

Η ξενοδοχειακή μονάδα, βελτίωσε σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της, αναβαθμίζοντας  τις υποδομές και εκμεταλλεύτηκε ορθά, τα  τοπικά γεωγραφικά και γεωφυσικά  χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα απέκτησε και την σχετική πιστοποίηση.

Πλέον το Hotel Perinthos Sirvis με το σύστημα γεωθερμίας, αγοράζει σημαντικά λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα από την ΔΕΗ μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον, εξοικονομώντας ενεργειακούς πόρους. Η σημαντική μείωση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος οδηγεί φυσικά και σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του πρώτου χρόνου λειτουργίας της επένδυσης μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, διαπιστώθηκε μείωση πρωτογενούς ενέργειας ύψους περίπου 23% και μείωση λειτουργικού κόστους περίπου 3%. Ο λόγος που η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης δεν είναι ανάλογη της εξοικονόμησης ενέργειας, έγκειται στο γεγονός ότι την περίοδο 2009 έως 2013 υπήρξε αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος σε ποσοστό περίπου 65%. Παρόλα αυτά η επένδυση εκπλήρωσε τους στόχους του προγράμματος  που ήταν η ανάπτυξη περιβαλλοντικής  συνείδησης του επιχειρηματία και η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Η πρωτοποριακή αυτή επένδυση η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε σε μια επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για ανάλογες επενδύσεις στο μέλλον από επιχειρήσεις με παρόμοιες ανάγκες. Κατά  δήλωση άλλωστε του επιχειρηματία, η επένδυση συνετέλεσε σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης, καθώς και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της επιχείρησης σε μια περιοχή  όπου οι διακοπές είναι πιθανές λόγω των βεβαρυμμένων φορτίων και τέλος  έδωσε τη δυνατότητα στην επιχείρηση μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος να προχωρήσει σε αυτού του είδους την επένδυση, την οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει με ίδια κεφάλαια λόγω ιδιαίτερα υψηλού κόστους.

Web: http://www.perinthoshotel.gr/

 

Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη δημιουργία

υποδομών και δράσεων οικολογικής πιστοποίησης

Τομέας Παρέμβασης:

Πράσινος Τουρισμός

Περιφέρεια:

Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχ. Πρόγραμμα:

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

Δράση:

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

Γ. ΣΙΒΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – PERINTHOS HOTEL

Π/Υ:

256.327,95 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

100.552,57 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ  

 


 

Ξενοδοχείο «Mediterranean» - Επένδυση για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

 

Το ξενοδοχείο Mediterranean βρίσκεται σε προνομιακό σημείο στο νησί της Ρόδου, συνδυάζοντας τόσο χαρακτηριστικά ξενοδοχείου πόλης, όσο και ξενοδοχείου διακοπών. Με το πρόγραμμα επένδυσε στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Για την ακρίβεια, για την εξοικονόμηση ενέργειας πραγματοποιήθηκε θερμομόνωση του δώματος του ξενοδοχείου και εγκαταστάθηκαν σύγχρονος εξοπλισμός για την ψύξη και θέρμανση του ξενοδοχείου (με έναν ψύκτη CARRIER 30XA402, δύο αντλίες θερμότητας CARRIER 61F0105H, εναλλάκτες κλπ), σύγχρονο σύστημα BMS, ηλιακοί συλλέκτες Calpak 195es-8 (πιστοποιημένα με Solar Key Mark) και λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης led σε όλο το ξενοδοχείο.

Επίσης έγιναν παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση νερού με σύστημα αποθήκευσης του αποβαλλόμενου νερού της πισίνας του ξενοδοχείου καθώς και με αντικατάσταση υδραυλικού εξοπλισμού στα δωμάτια (ντους και βρύσες).

Η ολοκλήρωση του έργου οδηγεί σε μεγάλη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων του ξενοδοχείου (εκτιμάται σε 27,97 %) καθώς και των ρύπων που εκπέμπονται στο περιβάλλον καθώς επίσης και μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού (εκτιμάται σε 30,42 %). Η πιστοποίηση των ανωτέρων ποσοστών εξοικονόμησης θα πραγματοποιηθεί μετά την λειτουργία ενός έτους, δηλαδή μετά τον Αύγουστο του 2015.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τομέας Παρέμβασης:

Τουρισμός

Περιφέρεια:

Νότιο Αιγαίο

Επιχ. Πρόγραμμα:

Π.Ε.Π.

Δράση:

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Π/Υ:

370.897,21 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

148.358,88 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ  

 


 

Μουΐκης Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις

Η εταιρεία διαχειρίζεται ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη επένδυση αφορούσε την ξενοδοχειακή μονάδα δυο αστέρων, που η επιχείρηση διαθέτει στο Αργοστόλι, με διακριτικό τίτλο MOUIKIS HOTEL.

 

Στόχος της επένδυσης μέσω της πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», ήταν η  ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την πιστοποίηση για την υιοθέτηση και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυποISO 14001.

Πιο αναλυτικά, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με ενεργειακά, την εγκατάσταση του κεντρικού ηλιακού συστήματος παραγωγής και διάθεσης ζεστού νερού με αντλία θερμότητας και boiler, επιπλέον αντικαταστάθηκαν οι παλαιές κλιματιστικές μονάδες, με σύστημα κεντρικού κλιματισμού (ψύξη- θέρμανση VRV INVERTER), αντικαταστάθηκαν επίσης, οι μπαταρίες των λουτρών και εγκαταστάθηκε αυτόματο σύστημα διακοπής ηλεκτρισμού μέσω κάρτας (μαζί με το ανάλογο λογισμικό διαχείρισης).

Επιπροσθέτως εφαρμόστηκε σύστημα θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου και στην θέση των συμβατικών λαμπτήρων, τοποθετήθηκαν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους χώρους της μονάδας. Τέλος διενεργήθηκε μελέτη για την εξοικονόμηση πόρων και στοχοθέτηση προτεινόμενων παρεμβάσεων μετά από καταγραφή των καταναλώσεων της επιχείρησης σε ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα και νερό. Αξίζει να σημειωθεί ότι υλοποιήθηκαν δαπάνες και για ΑΜΕΑ όπως οπτικοί και ηχητικοί συναγερμοί και ράμπες πρόσβασης.

Η επιχείρηση, εκτός του ότι εξοικονόμησε ενέργεια για την μονάδα, σύμφωνα με τους στόχους που είχε θέσει εξαρχής στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου, κατάφερε να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις της αλλά και να εξασφαλίσει την πιστοποίηση των ενεργειών της με πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISOA 14001

 

Η επένδυση αναμφίβολα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως μια τουριστική μονάδα, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της, προχωρώντας σε πράσινες επενδύσεις. 

ΜΟΥΪΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τομέας Παρέμβασης:

Τουρισμός

Περιφέρεια:

Ιόνια Νησιά

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Δράση:

Πράσινος Τουρισμός 

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

ΜΟΥΪΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Π/Υ:

302.239,52 ευρώ 

ΔΔ:

120.992,84 ευρώ 

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ 

 

 

επιστροφή