ΑμεΑ
02/03/2016

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

AGROSTIS- Aγροτικά Πληροφοριακά Συστήματα Ε.Π.Ε.

Η Agrostis είναι μία νέα εταιρεία πληροφορικής, που ιδρύθηκε το 2012 στην Θεσσαλονίκη, με  στόχο να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής και νέων τεχνολογιών αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα (Γεωργία – Κτηνοτροφία), συνδυάζοντας τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών στο χώρο της Γεωπονικής και της Πληροφορικής.

Η Agrostis είναι μία νέα εταιρεία πληροφορικής, που ιδρύθηκε το 2012 στην Θεσσαλονίκη, με  στόχο να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής και νέων τεχνολογιών αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα (Γεωργία – Κτηνοτροφία), συνδυάζοντας τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών στο χώρο της Γεωπονικής και της Πληροφορικής.

Το έργο αφορά την δημιουργία μιας εφαρμογής (mobile app) που αφορά  στη διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αξιοποιώντας μοντέλα καλλιεργητικών πρωτοκόλλων και βέλτιστων γεωργικών πρακτικών. Το μοντέλο διάθεσης είναι το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) σε συνδρομητική βάση

Η συγκεκριμένη εφαρμογή  ifarma), βασίζεται στην τεχνολογία “cloud” και μπορεί να αξιοποιηθεί από όλες τις σύγχρονες φορητές συσκευές. Το μοντέλο διάθεσης είναι το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS) σε συνδρομητική βάση.  Με το μοντέλο αυτό απλουστεύονται και γίνονται τεχνο-οικονομικά εφικτές οι διαδικασίες απόκτησης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και αναβάθμισης ενός λογισμικού το οποίο από την φύση του απευθύνεται σε ένα τόσο κατανεμημένο σύνολο χρηστών που ασχολούνται με γεωργικές και αγροτικές δραστηριότητες.

Η υποστήριξη του έργου από το ΕΠΑΝ ΙΙ περιλάμβανε λειτουργικές δαπάνες  εγκατάστασης της επιχείρησης στη Θερμοκοιτίδα Ι4G, δαπάνες προώθησης και προβολής, μελέτες και έρευνα αγοράς για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα (πρωτογενής έρευνα), δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων ISO 9001:2008 και δαπάνες πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας.

Η επιχείρηση ολοκλήρωσε το έργο της με επιτυχή αποτελέσματα καθώς πέρα από την δημιουργία μίας θέσης εργασίας ειδικού επιστημονικού προσωπικού επιπλέον των μετόχων κατάφερε να προωθήσει του προϊόν μέσω συμφωνητικών με αγρότες και γεωργικούς συνεταιρισμούς ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει συνεργασία με φορείς (π.χ. Αμερικάνικη Γεωργική σχολή) σε θέματα εκπαίδευσης των αγροτών και γεωπόνων. Παράλληλα υλοποιεί ενέργειες προβολής και προώθησης του ιfarma για την προσέλκυση νέων πελατών μέσω συμμετοχής της σε συνέδρια, εκθέσεις, ηλεκτρονικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά μέσα

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει το σημερινό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι θετική είδηση το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μία νέα επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στις εφαρμογές πληροφορικής, σε έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας (πρωτογενής παραγωγή),

Η χρήση ενός mobile app στον πρωτογενή τομέα αποτελεί αναμφίβολα μια πρωτότυπη ιδέα η οποία όμως προσφέρει ένα πραγματικά σημαντικό εργαλείο που βοηθά τους καλλιεργητές να αξιοποιήσουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Πέρα από την καινοτομικότητα του εγχειρήματος και την μετατροπή της ιδέας σε business innovation με παράλληλη εμπορική αξιοποίηση του, το έργο αποτελεί καλή πρακτική ως προς τον ορθό τρόπο διαχείρισής του από τους μετόχους και τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει στην αγορά, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας αλλά και στην ανάδειξη της επιχείρησης σε μία εξελισσόμενη και δυναμικά αναπτυσσόμενη start up επιχείρηση, επιτυγχάνοντας απόλυτα το στόχο του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ. Η επιχείρηση μάλιστα πρόσφατα πάνω στην φιλοσοφία αυτής της εφαρμογής υπέγραψε συμβόλαιο με Γερμανικό consortium για την ανάπτυξη εφαρμογής οικονομικής ανάλυσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων .

Web: http://www.agrostis.gr/ microsite εφαρμογής: https://ifarma.agrostis.gr/index_en.php

 

AGROSTIS- Aγροτικά Πληροφοριακά  Συστήματα Ε.Π.Ε.

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση 

Περιφέρεια:

Κ. Μακεδονία

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Δράση:

"Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εταιρεία:

AGROSTIS ΕΠΕ

Π/Υ:

153.679,54 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

92.297,74 ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

85%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ

 


 

TELELOG A.E.- Web based εφαρμογή για συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων

Η ανάγκη για την παρακολούθηση των μικροκλιματικών μεταβολών και της ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο στο αστικό περιβάλλον αποτέλεσε την έμπνευση για την TELELOG Α.Ε. να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα η οποία θα αναλύει και θα επεξεργάζεται τα περιβαλλοντολογικά δεδομένα. 

Η TELELOG Α.Ε., ξεκίνησε αρχικά ως Τεχνοβλαστός του Πανεπιστήμιου Αθηνών και εν συνεχεία μετεξελίχθηκε σε δυναμική επιχείρηση με στόχο να αξιοποιήσει τη μακρόχρονη εμπειρία και τα αποτελέσματα των ερευνητών που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα και στην επιστημονική ομάδα, στον τομέα των ασύρματων/κινητών επικοινωνιών και εφαρμογών. 

Η εταιρεία ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την τηλεμετρία, την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων εκτυπώσεων ασφαλείας, με την δημιουργία ενός συστήματος ασύρματης διασύνδεσης των οχημάτων με το κέντρο ελέγχου αλλά και με συστήματα μέτρησης θερμοκρασίας με τη συλλογή στοιχείων θερμοκρασίας από απομακρυσμένους σταθμούς. 

Τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τη μελέτη της σχέσης του κλίματος και των μικροκλιματικών μεταβολών με την ρύπανση (ατμοσφαιρική ή ηχορύπανση) των πόλεων και την κατανομή τους στο πεδίο μίας πόλης, δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων που συλλέγονται από μια πληθώρα πηγών όπως π.χ. ερασιτεχνικούς μετεωρολογικούς σταθμούς. Χάρη στο διαδίκτυο και τα ασύρματα δίκτυα η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών έχει γίνει ευκολότερη, χωρίς να λείπουν όμως τα προβλήματα που προκύπτουν π.χ. από την ετερογένεια των πηγών και τη ποιότητα των δεδομένων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ η επιχείρηση προχώρησε στη  δημιουργίας ενός  front-end στην οποίο παρουσιάζονται οι περιβαλλοντολογικές αλλαγές και οι ρύποι σε ένα χάρτη καθώς και η μεταξύ τους σχέση. Η καταγραφή και ανάλυση των ρύπων, των σωματιδίων και των ηχητικών δεδομένων   αναλύεται και δίνει στοιχεία για τη στάθμη ηχορύπανσης και μεταβολής αυτής με περιβαλλοντολογικές παραμέτρους. Επίσης γίνεται καταγραφή των γεωγραφικών πληροφοριών που λαμβάνονται από τους σταθμούς βάσης γεωγραφικής θέσης (GPS) όπου αναλύεται η μεταξύ τους διαφορά και η διαφορά από το πρότυπο αναφοράς.

Η πλατφόρμα αποτελείται από ειδικό λογισμικό επικοινωνιών και βάση δεδομένων. Το λογισμικό επικοινωνιών διασύνδεει τα δεδομένα (μετεωρολογικά, ηχητικά και σωματίδια),  από ένα δίκτυο αισθητήρων και τα  προωθεί στη βάση δεδομένων. Τελικώς δημιουργήθηκε μία εφαρμογή σε web περιβάλλον προσβάσιμο από οποιονδήποτε χρήστη και μέσω πολλαπλών συσκευών (υπολογιστές, tablets, κινητά smartphones με φυλλομετρητή-browser) όπου γίνεται η απεικόνιση των δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να δει τη θέση των σταθμών μέτρησης καθώς και την κατάστασή τους. Μέσα από γραφικό περιβάλλον διαχείρισης υπάρχει η δυνατότητα της γρήγορης πρόσβασης σε όλα τα σημεία καθώς και εποπτική παρακολούθηση των δεδομένων.  Η web εφαρμογή υποστηρίζει διγλωσσία (ελληνικά – αγγλικά) καθώς και μελλοντική υποστήριξη νέων σταθμών. Επίσης το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα αποστολής email σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού πέρα από την οπτική και ηχητική ειδοποίηση. Στο λογισμικό προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για οποιονδήποτε συνδυασμό κριτηρίων αναζήτησης (δυναμικά). 

Τέλος στο πλαίσιο του έργου η εταιρία Telelog AE πραγματοποίησε την ολοκλήρωση του σταθμού μέτρησης. Συγκεκριμένα ενσωμάτωσε όλο τον εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει :

  • μετεωρολογικό σταθμό
  • μονάδα μέτρησης σωματιδίων και αερίων ρύπων
  • υπολογιστή
  • μονάδα διασύνδεσης

Η μονάδα (κυτίο μέτρησης), μπορεί πλέον να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που προέκυψαν από το σύστημα αφορούν κυρίως

  • Στη δυνατότητα πρόβλεψης μικροκλιματικών παραγόντων σε ορίζοντα 24ώρου.
  • Στον προκαταρκτικό πειραματικό έλεγχο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης του πρωτότυπου επιστημονικού μοντέλου χαρτογράφησης μικροκλίματος ώστε να ελεγχθεί η εφικτότητα και να ληφθούν σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα ως προς την επέκταση της εφαρμογής του σε άλλες αστικές ή μη αστικές περιοχές.
  • Στη δυνατότητα προβολής υψηλής ανάλυσης κλιματολογικών μεγεθών και δεικτών ρύπανσης σεπραγματικό χρόνο αριθμητικά αλλά και εποπτικά.
  • Στη συγκέντρωση γιγάντιας ποσότητας κλιματολογικών (θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, ύψος βροχής, ταχύτητα & κατεύθυνση ανέμων) και άμεσα σχετιζόμενωνπεριβαλλοντικών δεδομένων (συγκέντρωση μικροσωματιδιακών, αέριων ρύπων και ηχητικών ρύπων) για χρονικό εύρος μέχρι το πέρας του έργου.

Το χρηματοδοτημένο έργο αποτελεί καλή πρακτική καθώς σε ένα δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον υλοποιήθηκε ένα καινοτομικό έργο με θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας της επιχείρησης, στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς  και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος της επιχείρηση. Ήδη η επιχείρηση βρίσκεται σε στάδια ανάπτυξης συνεργασιών για την πώληση του προϊόντος (π.χ.ΟΑΣΘ) ενώ έχει αναπτυχθεί συνεργασία με το ΑΠΘ για την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων που επεξεργάζεται το πληροφοριακό σύστημα.

 

Website: http://telelog.gr/

TELELOG A.E.- Web based εφαρμογή για συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων

Τομέας Παρέμβασης:

'Ερευνα

Περιφέρεια:

Κ. Μακεδονία

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Δράση:

«Nέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

TELELOG A.E.

Π/Υ:

89.565,00 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

53.739,00 ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

85%

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ  

 


 

Optotech - Παροχή Υπηρεσιών και Ανάπτυξη Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

Η Optotech είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα του Eye Tracking και των εφαρμογών του τόσο στο πεδίο των επιστημονικών ερευνών, όσο και στους τομείς του marketing και της διαφήμισης. Το Eye Tracking αποτελεί τη διαδικασία της καταγραφής των οφθαλμικών κινήσεων με τη χρήση ενός ανιχνευτή (Eye Tracker). Η τεχνολογία του Eye Tracking χρησιμοποιείται για μία πληθώρα εφαρμογών όπως η αξιολόγηση ιστοσελιδών, έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση και τηλεοπτικά σποτ.

Με τη συμμετοχή της Optotech στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ και την υλοποίηση της επένδυσης η επιχείρηση σχεδιάζει και πραγματοποιεί καινοτόμες και διαφοροποιημένες επιστημονικές έρευνες, με τη χρήση συσκευών οφθαλμικής ιχνηλάτησης (eye tracking), τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν από διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες θα τα ενσωματώσουν σε έρευνες αγοράς για λογαριασμό των δικών τους πελατών.  Έτσι, με τον κατάλληλο και πλέον εξελιγμένο εξοπλισμό οι έρευνες θα γίνονται συντομότερα και με μεγάλη ακρίβεια. Παράλληλα, με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού, η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων γίνεται εύχρηστη και λειτουργική, προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων.

Η επιτυχής υλοποίηση της επένδυσης από την Optotech θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την ομαλή μετάβαση της τεχνολογίας αυτής σε εμπορικές εφαρμογές, ανοίγοντας νέους δρόμους και προοπτικές στους τομείς του μάρκετινγκ και της διαφήμισης και προσφέροντας υψηλή προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση.

http://www.eyetracking.gr/el

 

Optotech - Παροχή Υπηρεσιών και Ανάπτυξη Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

Τομέας Παρέμβασης:

Έρευνα 

Περιφέρεια:

Κρήτης

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Δράση:

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εταιρεία:

Optotech

Π/Υ:

80.671,25 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

48.402,75 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ

 

επιστροφή