ΑμεΑ
02/03/2016

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Matrix Pack - Βελτίωση παραγωγής και εξαγωγές για καλαμάκια ροφήματος

H «Matrix Pack Α.Ε.», ως βιομηχανία κατασκευής πλαστικών προϊόντων έχει εδραιωθεί στον τομέα παραγωγής καλαμακίων ροφήματος (οικιακά, βιομηχανικά και ευρείας χρήσεως) και διατηρεί σημαντική θέση στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς, με 70%-75% εξαγωγική δραστηριότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Η εταιρεία είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και είναι η μόνη εταιρεία στην Ευρώπη, που παράγει κάθε είδους καλαμάκια ροφήματος. 

Η επένδυση της εταιρείας μέσω του επενδυτικού προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Ι» αφορούσε τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Προμηθεύτηκε  τον ακόλουθο μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος σχετίζεται με τις 3 φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας:

 •  Μηχάνημα Αυλακώσεων καλαμακίων υψηλής ταχύτητας (High speed straw corrugating machine)
 •  Μηχάνημα Περιτυλίγματος μεμονωμένων καλαμακίων (High speed straw individual wrapping machine)
 •  Μηχάνημα Συσκευασίας καλαμακίων αυτόματη σακουλοποιητική (Straw autobagging machine )

Χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού & Οφέλη – Σημεία βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

1.Μηχάνημα Αυλακώσεων καλαμακίων υψηλής ταχύτητας (S High speed straw corrugating machine)

 • Αυτοματοποίηση της τελικής φάσης της παραγωγικής διαδικασίας όπου εισάγεται στη μηχανή ίσιο καλαμάκι και αυτόματα μετατρέπεται σε «σπαστό» αποκτώντας τις ανάλογες αυλακώσεις στο πάνω μέρος του καλαμακίου ροφήματος «flex».
 • Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης-αυτόματης τροφοδότησης σε επόμενο στάδιο της προαναφερόμενης μηχανής με τις  “Straw auto bagging machine” και “Wrapping machine” με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας κατά 30%.

2.Μηχάνημα Περιτυλίγματος μεμονωμένων καλαμακίων υψηλής ταχύτητας (High speed Straw individual wrapping machine)

 • Η μηχανή αυτή χρησιμοποιείται στο στάδιο περιτύλιξης, “wrapping”, μεμονωμένων καλαμακίων.
 • Η χρήση της, προσέφερε τη δυνατότητα καθορισμού του τύπου συσκευασίας των καλαμακίων.
 • Στη μηχανή εισάγονται ίσια ή σπαστά καλαμάκια και η μηχανή αυτόματα τα περιτυλίγει ένα προς ένα, σε πλαστικό φιλμ ή σε χαρτί, ανάλογα με το τελικό προϊόν που επιθυμούμε. 
 • Επίσης η νέα μηχανή διαθέτει την επιλογή εκτύπωσης πάνω στο υλικό περιτύλιξης (χαρτί/φιλμ), με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών “private labeling” (ιδιωτικής ετικέτας), των πελατών.

3.Αυτόματη σακουλοποιητική μηχανή καλαμακίων (Straw Αuto bagging machine )

 • Στο στάδιο της τελικής συσκευασίας, εντάσσεται η “Straw Auto –bagging machine”.
 • Σύμφωνα με τις παραγγελίες των πελατών μας σε διαφορετικούς τύπους συσκευασίας. Το έτοιμο (τελικό) προϊόν παράγεται σε συσκευασίες των 40τμχ. έως 250τμχ.
 • Επιπλέον, η εν λόγω μηχανή αντικαθιστά τη διαδικασία της συσκευασίας από χειροκίνητη σε αυτόματη, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας από 15% έως και 120%, ανάλογα με τον τύπο της συσκευασίας.

Επίσης με την επένδυση εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αποθήκης και ιχνηλασιμότητας.

Οι βελτιώσεις και τα οφέλη της επένδυσης εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία:

üΑυτοματοποίηση & σύνδεση των φάσεων παραγωγής έως την τελική φάση συσκευασίας.

üΔιαδικασία μετατροπής ίσιου καλαμακίου σε «σπαστό» (flexible), με τη διαδικασία αυλακώσεων.

üΠεριτύλιγμα καλαμακίου ένα προς ένα σε φιλμ ή χαρτί.

üΔυνατότητα εκτύπωσης πάνω στο φιλμ ή στο χαρτί.

üΔιεύρυνση της γκάμας τελικού προϊόντος σε σακουλάκια.

üΔυνατότητα συσκευασίας με διαφορετικό αριθμό τεμαχίων, ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού πελάτη.

üΕκσυγχρονισμός παραγωγικής διαδικασίας – Βελτιστοποίηση κόστους και χρόνου παραγωγής, συνολική αύξηση της παραγωγικότητας.

üΑύξηση των πωλήσεων - Ενδυνάμωση της υπάρχουσας θέσης στην Ευρωπαϊκή αγορά.

üΒελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος, καλύτερη ποιότητα συσκευασίας.

üΠροσέγγιση και τελική κατοχύρωση πελατών εξωτερικού με υψηλά στάνταρ (όπως π.χ. αλυσίδες s/m, χονδρεμπόρων κ.λ.π.) με ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς τα private label (ιδιωτική ετικέτα), δεδομένου ότι πολλά από τα συσκευασμένα τελικά προϊόντα τοποθετούνται στα ράφια μεγάλων αλυσίδων super market.

üΕξάλειψη λαθών, μείωση του χρόνου προετοιμασίας, με τη βελτιστοποίηση της ποιότητας να κατέχει σημαντικό ρόλο.

Συμμετοχή σε εξαγωγικές εκθέσεις – Αύξηση πωλήσεων

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η εταιρεία συμμετείχε σε εξαγωγικές εκθέσεις σε διεθνείς εκθέσεις (OWN LABEL SHOW 2011,MDD EXPO 2012, PLMA 2011, PLMA 2012) και πραγματοποίησε πλήθος συναντήσεων με εν δυνάμει πελάτες .

Η εταιρεία διατηρούσε 14 πελάτες εξωτερικού το 2011. Με τη λήξη του προγράμματος οι πελάτες εξωτερικού είχαν αυξηθεί σημαντικά φτάνοντας τους 63, ενώ το 2015 θα κλείσει με σύνολο 88 πελατών.

Χρονολογία

2011

2012

2013

2014

2015

Πελάτες Εξωτερικού

14

27

50

63

88

Χώρες

9

10

16

20

25

 

 

Είναι προφανές και από τα αριθμητικά δεδομένα, ότι η επένδυση συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο των εξαγωγών της επιχείρησης σε μια δύσκολη περίοδο για την οικονομία της χώρας μας. Η ανάπτυξη και η ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων όπως στην συγκεκριμένη πρακτική, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 websitehttp://www.matrixpack.gr

 

MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Τομέας Παρέμβασης:

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας Μεταποίηση / Βιομηχανική Ανάπτυξη 

Περιφέρεια:

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιχ. Πρόγραμμα:

ΕΠΑΝ ΙΙ

Δράση:

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων »

Ταμείο:

Ε.Τ.Π.Α.                                                

Εταιρεία:

MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Π/Υ:

202.885,06 ευρώ

ΔΔ:

91.298,28 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΠΑΡΠΑΡΑΣ Α.Ε. - Παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων

Η εταιρεία με την επωνυμία Παρπαράς Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο “Δήμητρα” ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998. Αντικείμενο της είναι η παρασκευή, τυποποίηση και κονσερβοποίηση τροφίμων όπως: πιπεριές, ελιές, πίκλες (διάφορα λαχανικά), μελιτζάνες, παντζάρια, και αμπελόφυλλα και η διάθεση τους στην ελληνική και ξένη αγορά.

Η εταιρεία από το 1997 εξάγει με την επωνυμία «Δήμητρα»- τα προϊόντα της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Σουηδία, στη Γαλλία, στην Κύπρο και κυρίως στη Γερμανία. Το 85% της σημερινής παραγωγής εξάγεται και το υπόλοιπο απορροφάται από την εσωτερική αγορά. Μικρό μέρος της παραγωγής της και κυρίως της ελιάς απορροφάται από την Βαλκανική αγορά (Βουλγαρία, Σκόπια). 

Η εταιρεία προχώρησε σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό επενδυτικό πλάνο μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» συνολικού ύψους 176.041,40 ευρώ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ήταν 79.218,63 ευρώ. Η επένδυση αφορούσε τόσο την δημιουργία νέων προϊόντων, όσο και την πιστοποίηση τους και την προώθηση τους.

Συγκεκριμένα με το  επενδυτικό πλάνο επιχειρήθηκε ο επανασχεδιασμός του πατέ μελιτζάνας και πατέ λιαστής τομάτας και η προώθησή τους στην αγορά της Ρωσίας και Αυστραλίας.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου η επιχείρηση προχώρησε σε προμήθεια μηχανημάτων του τελικού σταδίου παραγωγής, όπως δύο συστήματα επικόλλησης ετικέτας (ετικετέζες), μία μηχανή περιτύλιξης παλετών και ένα σύστημα θερμοσυρρίκνωσης.  Επιπλέον δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και προμηθεύτηκε μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό.  

Η είσοδος σε νέες αγορές απαιτούσε ενέργειες επανασχεδιασμού προϊόντων, σχεδιασμού νέων συσκευασιών, έκδοση διαφημιστικού υλικού καθώς και συμμετοχή της επιχείρησης στην έκθεση της Anuga στη Γερμανία. Τέλος, η επιχείρηση προχώρησε σε έκδοση πιστοποιητικών BRS και IFS, απαραίτητα για την εξαγωγή σε Ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως Αγγλία και Γερμανία), σε έρευνα αγοράς στη Ρωσία καθώς και σε καταχώρηση του brand name της σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Η εταιρεία με την ολοκλήρωση της επένδυσης και των ενεργειών εξωστρέφειας που υλοποίησε μέσω αυτού, πέτυχε τους εξής στόχους:

α) τον  μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του παραγωγικού της συστήματος.

β) τον επανασχεδιασμό και παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

γ) τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και την εξασφάλιση υγειονομικών συνθηκών παραγωγής και διάθεσής τους.

δ) την οργανωμένη εξαγωγική ανάπτυξη της επιχείρησης στο χώρο του λιανικού εμπορίου και την  ισχυροποίησή της στο χώρο του χονδρεμπορίου.

ε) την πιστοποιημένη εφαρμογή της Ολικής Ποιότητας (εφαρμογή BRC/IFS) σε συνδυασμό με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας στις αγορές στόχους.

στ) την αναμόρφωση του οργανωτικού και διαχειριστικού της μοντέλου με την εφαρμογή νέων συστημάτων διοίκησης και στρατηγικών όπως αυτή της παραγωγικής ευελιξίας.

ζ) την δημιουργία κλιμάκων οικονομίας και η συνεπακόλουθη βελτίωση των οικονομικών δεικτών της σε επίπεδο κόστους παραγωγής, κερδοφορίας κ.λπ.

η) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας και την ισχυροποίηση της εικόνας της στο εξωτερικό.

Η περίπτωση της Παρπάρας Α.Ε. αποτελεί αναμφίβολα μια εξαιρετική περίπτωση υλοποίησης  του προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» καθώς βελτίωσε την εξωστρέφεια αποτελεσματικά σε μια παραγωγική ελληνική εταιρεία χάρη σε ένα συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει όλους τους σκοπούς της δράσης. 

 

http://www.parparas.com

 

Παρπαράς Α.Ε. - Παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση

Περιφέρεια:

Κεντρική Μακεδονία

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δράση:

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Π/Υ:

176.041,40 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη

79.218,63 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ


KYANA HELLAS Α.Ε - Παραγωγή και Εμπορία Καλλυντικών

Η εταιρεία ΚΥΑΝΑ HELLAS A.E. δημιουργήθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την επίτευξη του κοινού στόχου μιας ομάδας έξι ατόμων από τον κλάδο του κομμωτικής, για την δημιουργία της δικής τους εταιρείας παραγωγής επαγγελματικών προϊόντων κομμωτηρίου.

Με ένα επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 215.402,00 ευρώ από τα οποία τα 96.930,90 ευρώ ήταν δημόσιοι πόροι, η επιχείρηση επιδίωξε την αύξηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας σε νέες χώρες του εξωτερικού με τα υφιστάμενα ή νέα προϊόντα, καθώς και περαιτέρω διείσδυση σε νέα τμήματα των υφιστάμενων αγορών με νέα ή υφιστάμενα προϊόντα. 

Η εταιρεία ενίσχυσε την παρουσία της στο διαδίκτυο μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος και ιστοσελίδας,  μέσω διαφήμισης  στο Google (adwords) και παρουσίας της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα (facebook κλπ). Επιπλέον η επιχείρηση συμμετείχε σε μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κλάδου της στη Μπολώνια της Ιταλίας (Cosmoprof), σχεδιάστηκε νέο ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα της ενώ ανέπτυξε και πιστοποιήθηκε για δύο διαχειριστικά συστήματα (ISO 9001 και ISO 18001).

Η εταιρεία με την ολοκλήρωση της επένδυσης και των ενεργειών εξωστρέφειας που υλοποίησε με τη βοήθεια του Προγράμματος Εξωστρέφεια Ι του ΕΠΑΝ ΙΙ, πέτυχε τους εξής στόχους:

1) τη δημιουργία των αναγκαίων εκείνων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητάς της

2) την προβολή της στο εξωτερικό

3) την διευκόλυνση των συνεργασιών με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού

4) την ποιοτική αναβάθμιση και πιστοποίηση των προϊόντων της με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008) και συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001)  

5) την παροχή υψηλή προστιθέμενης αξίας προϊόντων επαγγελματικής χρήσης (όπως σαμπουάν, βαφές μαλλιών, προϊόντα περιποίησης μαλλιών κλπ )

Παράλληλα αναμενόμενο αποτέλεσμα αποτελεί η είσοδος της επιχείρησης στις νέες αγορές της Τουρκίας, Ρωσίας, Ρουμανίας και Πορτογαλίας  χώρες στις οποίες η επιχείρηση θεωρεί ότι υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη εξαγωγών. Η επιχείρηση μέσω της επιθετικής διαφημιστικής καμπάνιας που πραγματοποίησε στο διαδίκτυο μέσω ενεργειών του προγράμματος (αλλά με και ιδιωτικά χρηματοδοτούμενες ενέργειες) αλλά και μέσω των εκθέσεων που συμμετείχε, κατάφερε να κάνει τα πρώτα της βήματα στις παραπάνω αγορές στόχους, πετυχαίνοντας νέες στρατηγικές συμφωνίες που αποτελούν προπομπό περαιτέρω ανάπτυξης και εξωστρέφειας στις συγκεκριμένες αγορές.

Η υλοποίηση  του σχεδίου της KYANA Hellas  σε έναν τόσο ανταγωνιστικό κλάδο, αποτελεί αναμφίβολα μια καλή πρακτική καθώς δημιουργείται μια σειρά εξαγωγικών προϊόντων στην Ελλάδα, σε έναν τομέα όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

 http://www.kyana.gr

 

KYANA HELLAS Α.Ε  - Παραγωγή και Εμπορία Καλλυντικών

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση

Περιφέρεια:

Κεντρική Μακεδονία

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δράση:

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Π/Υ:

215.402,00 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη

96.930,90 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ


ΘΥΡΑΤΡΟΝ - Ηλεκτρονικές Εφαρμογές ΕΠΕ- Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και ενέργειες προβολής για την προώθηση νέων προϊόντων σε διεθνείς αγορές

Η ΘΥΡΑΤΡΟΝ Ηλεκτρονικές Εφαρμογές, είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία ηλεκτρονικών συστημάτων και συσκευών, η οποία εδρεύει από το 1992 στις Κυδωνιές Βασιλικού Ερυμάνθου (Αχαΐα) κατασκευάζει εξειδικευμένα προϊόντα, όπως: συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού, συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευσης και προειδοποίησης, αυτόματους τηλεφωνητές συστημάτων ασφαλείας, αυτόματους τηλεφωνητές ανελκυστήρων, διαγνωστικά όργανα μηχανών εσωτερικής καύσης πλοίων, όργανα ελέγχου ψυκτικών θαλάμων, σταθεροποιητές - επιτηρητές τάσης, επιτηρητές τάσης και συχνότητας, καταγραφικά όργανα (επιταχύνσεων, θερμοκρασιών, πιέσεων, στροφών, ήχου, στρέψης), ασύρματα συστήματα ελέγχου παγίων. Το 96% των προϊόντων της είναι έμμεσα ή άμεσα εξαγώγιμα σε 24 χώρες .

 

Εξειδικεύεται σε ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες κατασκευής επαγγελματικών ψυκτικών θαλάμων και καταψυκτών. Ο ανωτέρω κλάδος, που έχει τζίρο περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, είναι σε ανάπτυξη και προϋπολογίζεται παγκόσμια στην επόμενη 10ετία να τετραπλασιάσει τους όγκους του δίνοντας αντίστοιχα στον τζίρο της εταιρίας  μία αύξηση περίπου 10πλάσια, λόγω περαιτέρω αύξησης της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων στις εν λόγω συσκευές.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», αφορούσαν τόσο στην προμήθεια βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων ελέγχου, για την ενίσχυση και υποστήριξη του εξωστρεφούς προσανατολισμού της επιχείρησης σε νέες διεθνείς αγορές (νέα προϊόντα και νέες αγορές-στόχοι), όσο και σε δαπάνες πληροφορικής, προβολής-προώθησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την αποτελεσματικότερη προώθηση και αναγνωρισιμότητα των νέων προϊόντων. Η εταιρεία εγκατέστησε σύστημα ποιότητας για την γραμμή παραγωγής της, ενώ απέκτησε πρόσθετα πιστοποιητικά από τρίτους φορείς. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδίασε και ανέπτυξε συσκευές για τον καλύτερο έλεγχο των προϊόντων της, ενώ δημιούργησε εργαστήριο για την ανάπτυξη προτύπων και για περιβαλλοντολογικούς ελέγχους.

Επίσης βελτιστοποίησε  την τεχνογνωσία της σε θέματα συσκευασίας και τεχνικών χαρακτηριστικών τόσο για τα υπάρχοντα προϊόντα που απευθύνονται σε νέες αγορές (π.χ Ταϋλάνδη, Ινδία) όσο και για τα νέα προϊόντα της. Στην βελτιστοποίηση της τεχνογνωσίας της επιχείρησης  συνέδραμε και ο σχεδιασμός νέου τύπου συσκευασίας για την ασφαλή μεταφορά και διατήρηση των προϊόντων της επιχείρησης σε χώρες με ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες.  

Οι παραπάνω ενέργειες  της επέτρεψαν  να αυτοματοποιήσει και να τυποποιήσει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας  με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγαλυτέρων ποσοτήτων ανώτερης ποιότητας προϊόντων ικανών να καλύψουν την αυξητική τάση των εξαγωγών της.

Από τις 4 Ιουλίου 2012, πιστοποιήθηκε κατά το Πρότυπο ISO 9001 : 2008  και εντάχθηκε στο διεθνές δίκτυο -IQN-et-., ενώ τα προϊόντα της επιχείρησης είναι πλήρως εναρμονισμένα με όλα τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς με πιστοποίηση από την EMC.

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου συνεισέφερε σημαντικά:

 1. Στην αύξηση  της παραγωγικής δραστηριότητας σε σημαντικό ποσοστό, μέσω της αξιοποίησης  πρωτοποριακών   νέων τεχνολογιών στην γραμμή παραγωγής.
 2. Στον αναπροσανατολισμό της παραγωγικής βάσης και στην  ενίσχυση και την επέκταση της παρουσίας της επιχείρησης σε ήδη υπάρχουσες αγορές όπως π.χ. αυτές της Νιγηρίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Νότιας Αφρικής, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Κίνας αλλά και νέες, όπως  αυτή της Ινδίας .
 3. Στην αξιοποίηση βιομηχανικής  και πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης δεδομένου ότι τα νέα προϊόντα της εταιρίας είναι καινοτόμα  και πιστοποιημένα για την λειτουργία τους από διεθνή φορέα πιστοποίησης .
 4. Στην ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, και στην αξιοποίηση του τοπικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  που δίνει  η ύπαρξη  υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού λόγω της   παρουσίας του Πολυτεχνείου στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας από όπου η εταιρεία αντλεί άριστα καταρτισμένα στελέχη.   

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος η  επιχείρηση  κατάφερε να  ανταπεξέλθει έμπρακτα στον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και στην γενικότερη οικονομική κρίση, βελτιστοποιώντας τις υφιστάμενες συνεργασίες της σε χώρες του εξωτερικού και δημιουργώντας νέους διεθνείς προορισμούς για τα προϊόντα της, εκμεταλλευόμενη εξίσου τις υλικές και άυλες υποδομές της (υφιστάμενες και νέες). Πιο συγκεκριμένα, από το 2010 προς το 2011 η εταιρεία σημείωσε 130% αύξηση τζίρου και 400% αύξηση κερδών, ενώ οι αυξητικές τάσεις των μεγεθών συνεχίστηκαν και το 2012, μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα μας.

Website: www.thyratron.gr

Βίντεο Παρουσίασης εταιρείας Θύρατρον ώς καλή πρακτική

 

 

Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και ενέργειες προβολής  για την προώθηση νέων προϊόντων σε διεθνείς αγορές

Τομέας Παρέμβασης:

Βιομηχανία

Περιφέρεια:

Δυτικής Ελλάδας

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα

Δράση:

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

ΘΥΡΑΤΡΟΝ Ηλεκτρονικές Εφαρμογές ΕΠΕ

Π/Υ:

126.310 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

56.839,50 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ

 

 


 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αξιοποίηση Διεθνούς Εκθέσεως για τόνωση της Εξαγωγικής Δραστηριότητας.

Η ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ είναι μια σύγχρονη βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων, με παρουσία στην αγορά εδώ και 55 χρόνια περίπου. Οι παραγωγικές και αποθηκευτικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στον 'Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης και καλύπτουν 10.000 τ.μ., διαθέτει τελευταίου τύπου μηχανολογικό εξοπλισμό και ελέγχει πλήρως ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία και την ποιότητα του τελικού προϊόντος, με πιστοποιημένα συστήματα.

Η επιχείρηση, με την βοήθεια του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων» στόχευσε και εν τέλει έλαβε μέρος στην διεθνή έκθεση φωτισμού LIGHT + BUILDING 2012 με σκοπό τη σύναψη συνεργασιών με πελάτες του εξωτερικού και τη περαιτέρω γνωστοποίηση της επωνυμίας της στην διεθνή αγορά. Στα πλαίσια της συμμετοχής της στην εν λόγω έκθεση, παρήγαγε βιομηχανικό ντοκιμαντέρ με θέμα τη λειτουργία του εργοστασίου φωτιστικών και την προβολή επιμέρους καταστημάτων λιανικής πώλησης των προϊόντων της. Επιπλέον, προχώρησε σε ειδική μελέτη και φωτομέτρηση  10 φωτιστικών εσωτερικού χώρου σε συνεργασία με το ερευνητικό πανεπιστημιακό ινστιτούτο συστημάτων επικοινωνιών και υπολογιστών του ΕΜΠ.

Η επιχείρηση μέσω της υλοποίησης του προγράμματος σκόπευε να επεκταθεί σε νέες αγορές στο Ντουμπάι, το Κατάρ, τον Λίβανο, την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα γενικότερα, αλλά και προς χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα της. Για το λόγο αυτό συμμετείχε στη διεθνή έκθεση της Φρανκφούρτης, όπου πραγματοποίησε έρευνα αγοράς και πέτυχε την προσέγγιση πελατολογίου από την Κεντρική Ευρώπη και την Μέση Ανατολή και την διατήρηση/αύξηση τελικά ικανοποιητικού ύψους εξαγωγών.

Website: www.petridis-lighting.gr

 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αξιοποίηση Διεθνούς Εκθέσεως για τόνωση της Εξαγωγικής Δραστηριότητας

Τομέας Παρέμβασης:

Βιομηχανία

Περιφέρεια:

Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα-Π.Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης

Δράση:

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εταιρεία:

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Π/Υ:

91.854,83 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

41.334,67 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ

 


 

 

επιστροφή