ΑμεΑ
02/03/2016

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΗΛ. ΒΙ. ΕΦ. ΕΠΕ: Μετεγκατάσταση στη ΒΙΟΠΑ Βόλου για αύξηση της παραγωγικότητας

Η εταιρεία ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ, (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ), ιδρύθηκε στον Βόλο το 1979, είναι μια σύγχρονη εταιρεία, που αναπτύσσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της στον ενεργειακό κλάδο, προσφέροντας μια ευρεία ποικιλία λύσεων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Κατασκευάζει προϊόντα όπως πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πίνακες υποδιανομών, πίνακες αυτοματισμού, πίνακες ελέγχου και προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές, πίνακες ρύθμισης αντιδραστικής ισχύος, μετασχηματιστές διανομής, σύνολα διατάξεων δοκιμών διάφορων μορφών και τύπων και άλλα παρόμοια προϊόντα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογίας και ισχύος και κατασκευάζονται βάσει αυστηρών διεθνών προδιαγραφών, διαδικασιών και προτύπων. Επιπροσθέτως η ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την τεχνική υποστήριξη, συμβόλαια συντηρήσεων, ηλεκτρικές και βιομηχανικές κατασκευές, προκατασκευασμένους υπαίθριους υποσταθμούς και οικίσκους και άλλες παρόμοιες κατασκευές.

Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης αφορά στη μετεγκατάσταση της επιχείρησης στο ΒΙΟΠΑ (Βιοτεχνικό Πάρκο) Βόλου. Μέσω του προγράμματος έγιναν τα εξής: Η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η εγκατάσταση των δικτύων ενέργειας, η διαμόρφωση υποδομών ΑμΕΑ, η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, καθώς και η αγορά εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και μηχανογραφικού εξοπλισμού και του σχετικού λογισμικού. Επιπροσθέτως, στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται οι δαπάνεςαποσυναρμολόγησης υπάρχοντος παραγωγικού και μη εξοπλισμού από τον υφιστάμενο χώρο εγκατάστασης, οι δαπάνες μεταφοράς και μετεγκατάστασης, η μεταφορά επίσης πρώτων και βοηθητικών υλών, καθώς και οι δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (μελέτης και παρακολούθησης υλοποίησης).

Η ολοκλήρωση της υλοποίησης του συγκεκριμένου επενδυτικού έργου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη κάλυψης του στόχου του Προγράμματος που είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρήσεων, παράλληλα η μετεγκατάστασή τους αυτή, συμβάλλει στην αποφυγή των οχλήσεων που παρήγαγε η παλαιότερη εγκατάσταση και λειτουργία τους εντός αστικού ιστού και γενικότερα σε περιοχές ακατάλληλες για τη λειτουργία τους αυτή. 'Αλλωστε θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρχε και η απαίτηση σύμφωνα με την νομοθεσία, να μετεγκατασταθούν μέχρι τις 31/12/14 όσες επιχειρήσεις τέτοιου τύπου λειτουργούσαν στον αστικό ιστό, με σκοπό την περιβαλλοντολογική εξυγίανση. Πρόσθετο δε όφελος του προγράμματος  είναι ότι χρειάζεται μόνο άδεια λειτουργίας για τη μεταφορά στο ΒΙΟΠΑ και όχι άδεια εγκατάστασης.   

Συνολικά η μετεγκατάσταση της επιχείρησης, σε ένα παραγωγικό και ορθά μελετημένο χώρο, συμβάλλει συνολικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, δεδομένου ότι αξιοποιεί το θεσμικό περιβάλλον, τις βασικές υποστηρικτικές δομές και, τις υποδομές, που παρέχει το Βιοτεχνικό Πάρκο. 

 

ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση / Βιομηχανική Ανάπτυξη

Περιφέρεια:

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ε.Π.Α.Ν. ΙΙ

Δράση:

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ταμείο:

Ε.Τ.Π.Α.

Εταιρεία:

ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ

Π/Υ:

267.627,72 ευρώ

Δημόσια Δαπάνη:

133.813,86 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

επιστροφή